Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid ar gyfer prosiectau peilot

Fel rhan o'n cynllun Arloesedd i Bawb, rydym yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau arloesol sy'n gweithio gyda chymunedau a phartneriaid lleol i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag iechyd, yr amgylchedd, addysg a'r economi.

Mae'r prosiectau'n cwmpasu amrywiaeth drawiadol o weithgareddau o fentrau lles a ddatblygwyd gan yr ysgol a'r gymuned i ymwybyddiaeth seiberddiogelwch, ac adferiad COVID-19 busnesau bach.

Mae Arloesedd i Bawb yn cael ei gefnogi gan Gronfa Arloesi Ymchwil Cymru sy’n deillio o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Dysgu mwy am rai o’r prosiectau sy’n cael eu cefnogi gan y cynllun:

Prosiectau 2021

Dysgwch mwy am rai o'r prosiectau sydd wedi’u cyflwyno cyllid gan ein cynllun Arloesodd i Bawb yn 2021.

Proseictau 2022

Dysgwch mwy am rai o'r prosiectau sydd wedi’u cyflwyno cyllid gan ein cynllun Arloesodd i Bawb yn 2022.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Arloesedd i Bawb neu unrhyw un o'r prosiectau rydym yn eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission