Ewch i’r prif gynnwys

Pharmabees

Sut rydym yn creu dinas sy'n groesawgar i wenyn ac yn helpu'r frwydr yn erbyn archfygiau.

Ymchwil arloesol yn archwilio sut y gallai peillio rhai planhigion penodol arwain at ddatblygu cyffuriau i drin cyflyrau meddygol difrifol sydd bellach ag ymwrthedd i wrthfiotigau traddodiadol - a elwir yn 'arch-fygiau'.

Creu dinas groesawgar i wenyn

Mae nifer o gychod gwenyn wedi'u gosod o gwmpas Prifysgol Caerdydd. Mae planhigion penodol hefyd wedi'u gwreiddio drwy diroedd y campws i annog cynhyrchu mêl gwych a chynorthwyo ymchwil yr  Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol i arch-fygiau.

Gwyliwch ein fideo am greu dinas groesawgar i wenyn

Rhagor am yr ymchwil a chanfyddiadau arloesol sydd wedi ysbrydoli prosiect Pharmabees.

Ymgysylltu

Pharmabees works with Schools and Colleges across Cardiff.

Dechreuodd y prosiect gyda chychod gwenyn ar Redwood ac mae wedi lledaenu dros y campws.

Mae Pharmabees wedi dal dychymyg pobl yng Nghaerdydd o bob cefndir.

Newyddion diweddaraf

Gwydr cwrw

Mae gwyddonwyr wedi bragu cwrw gwenyn rheibus

16 Mai 2024

Mae gwyddonwyr yn defnyddio echdynion a dynnwyd o wenyn rheibus i fragu cwrw

Wellness tea

Te ‘lles’ Cymru’n cyrraedd yn ystod y cyfnod clo

8 Ionawr 2021

Te Welsh Brew a Phrifysgol Caerdydd yn creu te gwyrdd

Pharmabees yn lansio tudalen Just Giving

14 Medi 2020

Prosiect pryfed peillio yn gofyn am gymorth y cyhoedd