Ewch i’r prif gynnwys

Cymryd rhan mewn ymchwil

Drwy wirfoddoli i gymryd rhan yn ein hymchwil, byddwch chi’n helpu i wella bywydau pobl yng Nghaerdydd a'r byd yn ehangach.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws nifer o ddisgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu’r gymdeithas, yr economi a'r amgylchedd. Mae ein hymchwil wedi effeithio ar feysydd mor amrywiol ag iechyd meddwl, seiberddiogelwch, ynni adnewyddadwy, y gwasanaethau brys, a pholisïau'r llywodraeth.

Sut i gymryd rhan

Mae sawl ffordd y gall aelodau’r cyhoedd gymryd rhan mewn prosiectau ymchwil a'n helpu i fynd i'r afael â rhai o'r prif heriau sy'n wynebu’r gymdeithas. Ewch i'r tudalennau isod i gael gwybod rhagor am y ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan:

Research participation

School of Psychology

As one of the UK's largest centres of psychology, we are frequently looking for members of the public to take part in our research.

Researcher

School of Optometry and Vision Sciences

Take part in our research and help us further our knowledge to improve patients' lives.

Blood being taken

Biomechanics and Bioengineering Research Centre

Er mwyn ein helpu i ddeall rhagor am achosion arthritis, rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i'n cynorthwyo gyda'n hymchwil.

A participant lies in an MRI scanner while a male and female researcher operate the scanner

Brain Research Imaging Centre

Sign up to take part in one of our many world-leading brain imaging studies.

A researcher conducting an interview.

MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics and Genomics

We want to know how COVID-19 has impacted on young people's lives in Grangetown - and we are holding a series of workshops for young people between the ages of 12 and 17.