Ewch i’r prif gynnwys

Ein heffaith

Darllen y straeon tu ôl i’n prosiectau, a chael mwy o wybodaeth am sut maen nhw’n gwneud gwahaniaeth mewn cymunedau ar draws Cymru ac ymhellach i fwrdd.

Creu cynllun ar gyfer Grangetown sydd o fudd i blant

Mae ein hymchwilwyr yn rhoi llais i bobl ifanc yn y broses o greu cynllun adfer ar ôl y pandemig ar gyfer eu cymuned.

Cymuned ddigidol Treorci: adfer yn sgîl COVID-19

Sut rydyn ni’n defnyddio technoleg i gysylltu busnesau bach â chwsmeriaid newydd a chyfredol i gynorthwyo’r gwaith o adfer yn sgîl COVID-19.

Chwerthin yr holl ffordd i les gwell yn ystod plentyndod

Rydyn ni'n adnoddau addysg newydd i gefnogi hiwmor a chwarae mewn ysgolion.

Deall Iechyd Meddwl Mwslimiaid

Sut rydyn ni'n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o broblemau iechyd meddwl mewn cymunedau Mwslimaidd

Adeiladu ieithoedd rhyngwladol yn Ysgolion Cynradd Cymru

Sut mae ein hymchwilwyr yn rhoi llais i bobl ifanc yn y broses o greu cynllun adfer ar ôl y pandemig ar gyfer eu cymuned.