Ewch i’r prif gynnwys

Ein heffaith

Darllen y straeon tu ôl i’n prosiectau, a chael mwy o wybodaeth am sut rydyn ni'n gwneud gwahaniaeth mewn cymunedau ar draws Cymru ac ymhellach i fwrdd.

Performers being watched by school children

Cysgod y Garan

Drama i ailennyn diddordeb plant mewn dysgu am yr amgylchedd ac am hanes lleol

Defnyddio celf i ymladd yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd

Defnyddio'r celfyddydau a gwyddoniaeth i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd i frwydro yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd.

Girls taking part in lab session

Codi ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch

Sut mae ein hymchwilwyr yn rhoi llais i bobl ifanc yn y broses o greu cynllun adfer ar ôl y pandemig ar gyfer eu cymuned.

Rhagnodi cymdeithasol gwyrdd yng Nghwm Cynon

Gwella iechyd a lles pobl trwy gysylltu â natur.

Chwerthin yr holl ffordd i les gwell yn ystod plentyndod

Rydyn ni'n adnoddau addysg newydd i gefnogi hiwmor a chwarae mewn ysgolion.

Deall iechyd meddwl mewn cymunedau Mwslimiaid

Sut rydyn ni'n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o broblemau iechyd meddwl mewn cymunedau Mwslimaidd

Creu cynllun ar gyfer Grangetown sydd o fudd i blant

Mae ein hymchwilwyr yn rhoi llais i bobl ifanc yn y broses o greu cynllun adfer ar ôl y pandemig ar gyfer eu cymuned.

Cymuned ddigidol Treorci: adfer yn sgîl COVID-19

Sut rydyn ni’n defnyddio technoleg i gysylltu busnesau bach â chwsmeriaid newydd a chyfredol i gynorthwyo’r gwaith o adfer yn sgîl COVID-19.

Helpu plant i ffynnu yn yr ystafell ddosbarth

Gweithio gyda phlant ac addysgwyr i helpu disgyblion i gael y gorau o'u hamser yn yr ysgol.

Adeiladu ieithoedd rhyngwladol yn Ysgolion Cynradd Cymru

Helpu athrawon ledled Cymru i gyflwyno'r cwricwlwm newydd