Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae Wythnos Gyrfaoedd a Modelau Rôl Grangetown yn dychwelyd ar gyfer 2024

14 Chwefror 2024

This year’s Grangetown Career and Role Model Week, an annual event which connects local residents with mentors, experts and opportunities, will run from Monday 4 to Saturday 9 March.

Being Human darluniad byd

Dathlu ymchwil ym maes y dyniaethau

18 Hydref 2023

Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru’n dod ynghyd ar gyfer gŵyl genedlaethol

Mid shot man smiling at camera with archaeological dig in the background

Prosiect treftadaeth gymunedol yn mynd o nerth i nerth

17 Hydref 2023

Sicrhau dyfodol Prosiect Bryngaer CAER ar gyfer y gymuned

Lles gydol oes yw ffocws yr ŵyl sy’n dathlu effaith ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

16 Hydref 2023

Academyddion o Brifysgol Caerdydd yn arddangos eu gwaith

Space Academy Cardiff 2023

Pupils in Cardiff blast off to a brighter future

21 Gorffennaf 2023

Disgyblion Caerdydd yn lansio i ddyfodol disglair

Graddedigion iau yn dathlu llwyddiant Prifysgol Plant Caerdydd

28 Mehefin 2023

Cydnabod llwyddiannau pobl ifanc o Gaerdydd mewn seremoni raddio

Mid shot man smiling at camera with archaeological dig in the background

Cloddio tir caeëdig o'r Oes Efydd sydd ynghudd o dan un o barciau’r ddinas

21 Mehefin 2023

Mae gwirfoddolwyr o Gaerau a Threlái yn ymchwilio i loriau mewn cyflwr da a nodweddion unigryw eraill y strwythur hynafol

Side view of school kids sitting on cushions and studying over books in a library at school against bookshelves in background

Disgyblion ysgol gynradd i gael cymorth darllen a llythrennedd gan fyfyrwyr sy’n mentora

15 Mehefin 2023

Ehangu fformiwla lwyddiannus a ddyfeisiwyd gan y prosiect mentora Ieithoedd Tramor Modern

Plant yn sefyll o flaen murlun

Dadorchuddio murlun o Betty Campbell MBE a noddwyd gan y Brifysgol

14 Mehefin 2023

Sylw dyledus i waith celf yn yr ysgol ble roedd hi'n addysgu

Tair menyw yn dal copïau o adroddiad Lleisiau Cymunedol Caerdydd.

Nid "anodd eu cyrraedd": buddsoddi a chynhwysiant yn allweddol os am gynnal ymgynghori cymunedol mewn ffordd wahanol, yn ôl adroddiad

13 Mehefin 2023

Adroddiad Lleisiau Cymunedol Caerdydd, rhan o brosiect ymchwil ledled y DU a ariennir gan AHRC, Ymgynghoriad Cymunedol ar gyfer Ansawdd Bywyd