Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

Dylan the dragon at Eisteddfod 2016

Pobl ifanc yn dysgu am fywyd prifysgol yn Eisteddfod yr Urdd

21 Mai 2024

Bydd gweithgareddau rhyngweithiol hwyliog yn cael eu cynnal ym mhabell Prifysgol Caerdydd

Gwydr cwrw

Mae gwyddonwyr wedi bragu cwrw gwenyn rheibus

16 Mai 2024

Mae gwyddonwyr yn defnyddio echdynion a dynnwyd o wenyn rheibus i fragu cwrw

Aeth Dr Alex George ati i ‘godi cwr’ y llen ar yr heriau iechyd meddwl y bydd pobl ifanc yn eu hwynebu

14 Mai 2024

Y meddyg a chyflwynydd i siarad yng nghyfres Sgyrsiau Caerdydd Prifysgol Caerdydd am iechyd meddwl ieuenctid

Mae merch ifanc sy'n gwisgo côt labordy a goglau diogelwch yn sefyll rhwng dwy jar o hylif glas a gwyrdd, gan ddal piped.

Pa fath o wyddonydd fyddwch chi?

26 Mawrth 2024

Mae’r digwyddiad yn gwahodd plant a phobl ifanc i ystyried gyrfaoedd ym meysydd STEM

Dathlu llwyddiant yr Wythnos Gyrfaoedd a Modelau Rôl Grangetown!

18 Mawrth 2024

Bu i drigolion lleol ymgynnull ynghyd ym Mhafiliwn Grange eleni ar gyfer yr Wythnos Gyrfaoedd a Modelau Rôl Grangetown

Mae Wythnos Gyrfaoedd a Modelau Rôl Grangetown yn dychwelyd ar gyfer 2024

14 Chwefror 2024

This year’s Grangetown Career and Role Model Week, an annual event which connects local residents with mentors, experts and opportunities, will run from Monday 4 to Saturday 9 March.

Being Human darluniad byd

Dathlu ymchwil ym maes y dyniaethau

18 Hydref 2023

Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru’n dod ynghyd ar gyfer gŵyl genedlaethol

Mid shot man smiling at camera with archaeological dig in the background

Prosiect treftadaeth gymunedol yn mynd o nerth i nerth

17 Hydref 2023

Sicrhau dyfodol Prosiect Bryngaer CAER ar gyfer y gymuned

Lles gydol oes yw ffocws yr ŵyl sy’n dathlu effaith ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

16 Hydref 2023

Academyddion o Brifysgol Caerdydd yn arddangos eu gwaith