Ewch i’r prif gynnwys

Presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd

Rydym yn ymchwilio ffyrdd o wella iechyd a lles pobl drwy gysylltiad â natur.

Rydyn ni’n gweithio gydag Anturiaethau Organig Cwm Cynon i wella iechyd a lles pobl drwy eu cysylltu â byd natur.

Mae presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd yn ffordd o wella iechyd a lles pobl drwy weithgareddau sy'n seiliedig ar fyd natur.

From supporting NHS staff and patients to inspiring school pupils, we're helping our communities improve their wellbeing through connecting with nature.

Newyddion diweddaraf

A group of people at the Cynon Valley Organic Adventures site

Y newyddion diweddaraf am ein prosiect yng Nghwm Cynon

25 Chwefror 2022

Mae gwaith wrthi’n digwydd ar safle Anturiaethau Organig Cwm Cynon, ac mae nifer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill. 

Prosiect mannau gwyrdd a lles yn cipio gwobr flaenllaw

20 Rhagfyr 2021

Prosiect Cadwraeth a Threftadaeth y Fali Werdd yn Abercynon wobr Prosiect y Flwyddyn y Loteri Genedlaethol

Tyfu ‘rhagnodi cymdeithasol’ gwyrdd

12 Mawrth 2021

Caerdydd yn partneru â Cynon Valley Organic Adventures