Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

O arbenigwyr yn rhannu eu hymchwil diweddaraf, i wyliau, gweithdai a chyfresi o gyngherddau, mae ein digwyddiadau amrywiol yn agored i bawb: myfyrwyr, staff, cyn-fyfyrwyr a'r gymuned ehangach.

Ein prif ddewisiadau

Hanesyddiaeth Raffig: Comics ac/ynghylch Ysgrifennu Hanes

Hanesyddiaeth Raffig: Comics ac/ynghylch Ysgrifennu Hanes

Dydd Iau 18 Mai 2022, 17:30

Gweminar sy’n rhan o’r thema ymchwil Hanes a Threftadaeth yn yr Ysgol Ieithoedd Modern gyda'r siaradwr gwadd Dr Elizabeth “Biz” Nijdam (Prifysgol Colombia Brydeinig).

Lansiad Pafiliwn Grange

Lansiad Pafiliwn Grange

Dydd Sadwrn 21 Mai 2022, 10:00

Ymunwch â ni am ddiwrnod o weithgareddau cerddoriaeth, dawns a chwaraeon am ddim i'r teulu cyfan wrth i ni ddathlu gyda phawb sydd wedi cefnogi Pafiliwn y Grange dros y degawd diwethaf.

Straeon o’r creigresi: Effaith newid amgylcheddol ar gwrelau

Straeon o’r creigresi: Effaith newid amgylcheddol ar gwrelau

Dydd Iau 25 Mai 2022, 17:00

Bydd ein hymchwilwyr yn trafod prosesau naturiol ein planed a’i hamgylchedd, yn ogystal â phwysigrwydd gwyddorau’r ddaear i’n cymdeithasau ni.

Trafod Gwrth-hiliaeth

Bydd ein cyfres newydd o ddigwyddiadau cyhoeddus ar-lein yn dod ag arbenigwyr yn ein Hysgolion ynghyd yng nghwmni siaradwyr gwadd arbenigol i ddechrau trafodaethau pwysig ar hil. 

Digwyddiadau i ddod

Protect Yourself in Cyber Space

Diogelu eich hunaniaeth seiber

  • Calendar 19 May, 16:00
Grand Piano

Jazz Piano Day with Huw Warren

  • Calendar 20 May, 10:00

Gweld pob digwyddiad

Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau, o ddarlithoedd cartrefol i gynadleddau rhyngwladol.

Edrychwch ar ein digwyddiadau rhyngwladol wyneb yn wyneb a rhithwir sydd ar y gweill i weld sut y gallwch chi ddysgu rhagor am astudio yn y Brifysgol.