Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

O arbenigwyr yn rhannu eu hymchwil diweddaraf, i wyliau, gweithdai a chyfresi o gyngherddau, mae ein digwyddiadau amrywiol yn agored i bawb: myfyrwyr, staff, cyn-fyfyrwyr a'r gymuned ehangach.

Ein prif ddewisiadau

Ensemble Jazz Prifysgol Caerdydd

Ensemble Jazz Prifysgol Caerdydd

Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023, 19:00

Ymunwch gyda ni i fwynhau noson o jazz cyfoes, cerddoriaeth fyrfyfyr a byd.

Ysgrifennu Hanes Cyfunrywioldeb Ewropeaidd Modern Cynnar

Ysgrifennu Hanes Cyfunrywioldeb Ewropeaidd Modern Cynnar

Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023, 17:30

Rhan o Raglen Ddarlithoedd flaenllaw'r Academi Brydeinig

Pan nad yw’r cyffuriau’n gweithio - sut y gellir defnyddio therapïau uwch i drin clefyd niwroddirywiol

Pan nad yw’r cyffuriau’n gweithio - sut y gellir defnyddio therapïau uwch i drin clefyd niwroddirywiol

Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023, 19:00

Darlith gan Dr Cheney Drew, Canolfan Ymchwil Treialon, Prifysgol Caerdydd

Digwyddiadau i ddod

Two Muslims praying with information on conference.

Symposiwm Bywydau Mwslimaidd Cymreig

  • Calendar 07 December, 12:00

Gweld pob digwyddiad

Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau, o ddarlithoedd cartrefol i gynadleddau rhyngwladol.

Edrychwch ar ein digwyddiadau rhyngwladol wyneb yn wyneb a rhithwir sydd ar y gweill i weld sut y gallwch chi ddysgu rhagor am astudio yn y Brifysgol.