Ewch i’r prif gynnwys

Ein prosiectau cymunedol lleol

Rydym yn defnyddio ein hystod eang o arbenigedd i gefnogi a chyflwyno prosiectau effeithiol a arweinir gan y gymuned ochr yn ochr â gwirfoddolwyr myfyrwyr a staff.

A group of people standing on the Caerau Hillfort site in front of a view of Cardiff

Archaeoleg ymarferol yng Nghaerau a Threlái

Mae prosiect Treftadaeth CAER yn cysylltu cymunedau lleol â gorffennol cyfareddol Bryngaer Caerau.

A person pushing a wheelbarrow.

Presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd

Rydym yn ymchwilio ffyrdd o wella iechyd a lles pobl drwy gysylltiad â natur.

Porth Cymunedol

Ein cymysgedd cyfoethog o waith parhaus gyda thrigolion a busnesau Grangetown yn cynhyrchu canlyniadau go iawn ac yn cyflwyno cyfleoedd newydd.

Disgyblion o Ysgol Gynradd Llanishen Fach

Pharmabees

Sut rydym yn creu dinas sy'n groesawgar i wenyn ac yn helpu'r frwydr yn erbyn archfygiau.

Cyllid ar gyfer prosiectau peilot

Rydym yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau arloesol sy'n gweithio gyda chymunedau a phartneriaid lleol i ailadeiladu o bandemig COVID-19.

School boy in uniform leans against a white pillar holding an electronic tablet device and smiles at the camera.

Children's University

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd ac ysgolion ar draws y ddinas i annog cariad at ddysgu ymhlith plant.