Ewch i’r prif gynnwys

Cymuned

Mae ein cymunedau wrth galon popeth a wnawn. Rydym yn defnyddio ein harbenigedd er budd ein cymunedau amrywiol, ac i helpu Cymru i adeiladu'n ôl yn decach o'r pandemig COVID-19.

Rydyn ni'n rhoi ein cymunedau wrth wraidd popeth a wnawn. Dyma’r hyn yr ydym yn ei alw’n genhadaeth ddinesig.

Rydym yn defnyddio ein hystod eang o arbenigedd i gefnogi a chyflwyno prosiectau effeithiol a arweinir gan y gymuned ochr yn ochr â gwirfoddolwyr myfyrwyr a staff.

Ein gweledigaeth yw bod pob person ifanc, waeth beth fo’i gefndir neu’i brofiad personol, yn cael ei ysbrydoli i ystyried addysg uwch yn opsiwn cyraeddadwy.

Codwch arian gyda #TeamCardiff ar gyfer ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, ac ein hymchwil canser Prifysgol Caerdydd.

Dewch i rannu ein llwyddiant fel un o'r pum prifysgol orau yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ac effaith ymchwil. Mae ein digwyddiadau yn agored i bawb, ac yn dangos hyd a lled ein gwaith ymchwil a'n cyrsiau.

Drwy gymryd rhan yn ein hymchwil, byddwch chi’n helpu i wella bywydau pobl yng Nghaerdydd a'r byd yn ehangach.

Rydym yn croesawu aelodau o'r cyhoedd i ddefnyddio ein gyfleusterau, gan gynnwys ein llyfrgelloedd, mannau cyfarfod a llety, a'n cyfleusterau chwaraeon.