Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith Crefft: Effeithiau newydd eitemau hynafol

Defnyddio arteffactau archaeolegol i wella datblygiad cymunedol, a chefnogi adfywiad cynaliadwy.

Mae crefftwaith yn defnyddio'r crefftau a'r creadigrwydd a geir mewn gwrthrychau archeolegol er mwyn ysgogi twf economaidd cynaliadwy ac adfywio cymdeithasol ar ynysoedd yr Alban.  Mae'r prosiect hwn yn cyflwyno gweithdai effeithiol gyda chymunedau lleol i archwilio, ail-greu ac ymateb i eitemau treftadaeth gan greu sgiliau a chyflogaeth.

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar Ynysoedd Allanol Heledd y mae eu cymunedau'n wynebu nifer o heriau megis dirywiad yn y boblogaeth, diffyg cyfleoedd cyflogaeth a heriau sy'n gysylltiedig â chymunedau gwledig gwasgaredig eang. Mae'r prosiect yn ymateb i alwadau lleol a chenedlaethol i fynd i'r afael â'r materion hyn gan ddefnyddio adnoddau a threftadaeth leol i gefnogi adfywiad.

Gan weithio gyda grwpiau celf, crefftau lleol, ysgol, amgueddfa, hyfforddiant a chymunedol, mae Craftwork yn archwilio sut y caiff arteffactau asgwrn a chorn eu gwneud, eu defnyddio a'u deall a hyfforddi sgiliau ar gyfer cynhyrchu arteffactau treftadaeth a hyrwyddo. Drwy greu cyfres o adnoddau sy'n rhoi mynediad hirdymor at hyfforddiant a gwybodaeth, mae'r prosiect yn cefnogi celf, crefft, addysg, twristiaeth a busnesau.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am Arloesedd i Bawb neu unrhyw rai o’r prosiectau rydym yn eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission