Ewch i’r prif gynnwys

Codi arian ar gyfer ein hymchwil

Codwch arian gyda #TeamCardiff ar gyfer ein hymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, ac ein hymchwil canser. Ymunwch â'r gymuned o fyfyrwyr, cynfyfyrwyr, aelodau staff a ffrindiau sy’n cefnogi darganfyddiadau ymchwil sy’n newid bywydau.

Pam codi arian gyda ni

Mae codi arian yn ffordd wych o wneud gwahaniaeth a chael hwyl. Mae'n gyfle i ddod i adnabod pobl newydd (neu ailgysylltu â hen ffrindiau), cadw’n heini a chefnogi ymchwil sy'n newid bywydau.

Ymgymryd â her actif

Ble bynnag rydych chi yn y byd, mae yna ddigwyddiadau y gallwch ymuno â nhw i godi arian yn rhan o #TeamCardiff.

Choose your Challenge

Dewiswch eich Her

'Dewiswch eich her' a chodi arian mewn ffordd sy'n addas i chi, ar gyfer ymchwil Prifysgol Caerdydd ym maes niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, neu ei hymchwil ar ganser.

Trefnu eich gwaith codi arian eich hun

Dewiswch syniad codi arian i weddu i'ch diddordebau ac arddangoswch eich sgiliau. Mae llawer o ffyrdd i chi godi arian ar gyfer ymchwil Prifysgol Caerdydd fel rhan o #TîmCaerdydd.

Awgrymiadau Codi Arian

Awgrymiadau ar gyfer codi arian a gwybodaeth ymarferol ar sut i wneud yn siŵr eich bod yn codi arian yn ddiogel ac yn gyfreithlon.