Ewch i’r prif gynnwys

Porth Cymunedol

Ein cymysgedd cyfoethog o waith parhaus gyda thrigolion a busnesau Grangetown yn cynhyrchu canlyniadau go iawn ac yn cyflwyno cyfleoedd newydd.

Diben y tîm yw helpu aelodau o Brifysgol Caerdydd a chymunedau lleol i gydweithio ar amcanion ar y cyd.

Rydym yn gweithio gyda thrigolion, busnesau lleol a sefydliadau cymunedol.

Cyfle i ddysgu sut i gymryd rhan yn ein prosiectau ac awgrymu rhai newydd.

Newyddion diweddaraf

Dathlu llwyddiant yr Wythnos Gyrfaoedd a Modelau Rôl Grangetown!

18 Mawrth 2024

Bu i drigolion lleol ymgynnull ynghyd ym Mhafiliwn Grange eleni ar gyfer yr Wythnos Gyrfaoedd a Modelau Rôl Grangetown

Mae Wythnos Gyrfaoedd a Modelau Rôl Grangetown yn dychwelyd ar gyfer 2024

14 Chwefror 2024

This year’s Grangetown Career and Role Model Week, an annual event which connects local residents with mentors, experts and opportunities, will run from Monday 4 to Saturday 9 March.

Tair menyw yn dal copïau o adroddiad Lleisiau Cymunedol Caerdydd.

Nid "anodd eu cyrraedd": buddsoddi a chynhwysiant yn allweddol os am gynnal ymgynghori cymunedol mewn ffordd wahanol, yn ôl adroddiad

13 Mehefin 2023

Adroddiad Lleisiau Cymunedol Caerdydd, rhan o brosiect ymchwil ledled y DU a ariennir gan AHRC, Ymgynghoriad Cymunedol ar gyfer Ansawdd Bywyd