Ewch i’r prif gynnwys

Porth Cymunedol

Ein cymysgedd cyfoethog o waith parhaus gyda thrigolion a busnesau Grangetown yn cynhyrchu canlyniadau go iawn ac yn cyflwyno cyfleoedd newydd.

Diben y tîm yw helpu aelodau o Brifysgol Caerdydd a chymunedau lleol i gydweithio ar amcanion ar y cyd.

Rydym yn gweithio gyda thrigolion, busnesau lleol a sefydliadau cymunedol.

Cyfle i ddysgu sut i gymryd rhan yn ein prosiectau ac awgrymu rhai newydd.

Newyddion diweddaraf

Mae disgyblion ysgol yn eistedd o amgylch bwrdd gyda menyw sy'n dal llyfr, mae pawb yn edrych ar y camera

Pobl ifanc yn dweud beth maen nhw ei eisiau ar gyfer lle maen nhw'n byw

14 Chwefror 2023

Gobeithion o greu cymdogaeth sy'n gynhwysol o safbwynt pawb

Cael eich magu a byw yn Grangetown

3 Awst 2022

Pobl ifanc yn amlygu eu gweledigaeth ar gyfer cymuned sy'n gyfeillgar i blant ar ôl COVID-19

Grange Gardens

Agor Pafiliwn Grange – cadwch y dyddiad!

5 Ebrill 2022

Mae Pafiliwn Grange yn cael ei agor yn swyddogol ddydd Sadwrn, 21 Mai 2022 rhwng 10:00 a 17:00 yn sgîl gwaith gwerth £1.8 miliwn i ailddatblygu cyn-bafiliwn bowlio.