Ewch i’r prif gynnwys

Porth Cymunedol

Rydym wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion a busnesau Grangetown.

Rydym yn galluogi aelodau o Brifysgol Caerdydd a chymunedau lleol i gydweithio er mwyn cyflawni targedau cyffredin.

Cyfle i ddysgu sut i gymryd rhan yn ein prosiectau ac awgrymu rhai newydd.

Darganfyddwch fwy am brosiectau Porth Cymunedol diweddar

Featured projects

Right quote

This project is special. It has the community of Grangetown at the heart of its ethos and believes in this community and in what together its members can achieve.

Josephine Lerasle Previous Community Gateway Student Ambassador

Newyddion diweddaraf

Cael eich magu a byw yn Grangetown

3 Awst 2022

Pobl ifanc yn amlygu eu gweledigaeth ar gyfer cymuned sy'n gyfeillgar i blant ar ôl COVID-19

Grange Gardens

Agor Pafiliwn Grange – cadwch y dyddiad!

5 Ebrill 2022

Mae Pafiliwn Grange yn cael ei agor yn swyddogol ddydd Sadwrn, 21 Mai 2022 rhwng 10:00 a 17:00 yn sgîl gwaith gwerth £1.8 miliwn i ailddatblygu cyn-bafiliwn bowlio.

Ali Abdi - winner of the Professional Services Rising Star Celebrating Excellence award.

Ali Abdi, rheolwr Partneriaethau y Porth Cymunedol wedi ennill gwobr Seren Newydd.

10 Mawrth 2022

Cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2022 mewn seremoni wyneb yn wyneb ar 3 Mawrth.