Ewch i’r prif gynnwys

Athro o Ysgol Busnes Caerdydd yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes BAFA

16 Mai 2024

Professor Kevin Holland
Yr Athro Kevin Holland (dde) yng Ngwobrau BAFA gyda'r Athro Teeven Soobaroyen cyn-lywydd BAFA.

Mae Kevin Holland, Athro Cyfrifeg a Threthiant yn Ysgol Busnes Caerdydd, wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes (2023) gan Gymdeithas Cyfrifeg a Chyllid Prydain (BAFA).

Caiff Gwobr Cyflawniad Oes BAFA ei dyfarnu i unigolion sydd wedi cyfrannu’n sylweddol neu’n uniongyrchol at gyfrifeg a chyllid academaidd yn y DU, naill ai drwy addysg, ymchwil neu wasanaeth cyhoeddus.

Ymunodd yr Athro Holland ag Ysgol Busnes Caerdydd yn 2014 ar ôl gweithio ym Mhrifysgol Southampton a Phrifysgol Aberystwyth mewn sawl swydd broffesiynol. Cyn iddo ddechrau yn y byd academaidd, cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig (ICAEW) gyda Price Waterhouse, lle arbenigodd mewn trethiant.

Trethiant yw prif ffocws ymchwil ac addysg yr Athro Holland. Ar y cyd ag awduron eraill, mae wedi cyhoeddi mewn nifer fawr o gyfnodolion gan gynnwys Abacus, Accounting and Business Research, British Accounting Review, British Tax Review, Critical Perspectives on Accounting European Journal of Finance, a’r Journal of International Accounting, Auditing and Taxation.

"Rwy'n hynod ddiolchgar i BAFA am y wobr, i fy nghyd-awduron ac i fy gydweithwyr lu dros y blynyddoedd am eu cefnogaeth, yn ogystal â fy myfyrwyr am oddef fy mrwdfrydedd dros bob dim sy’n ymwneud â threthiant. Rwy’n hoffi meddwl bod y wobr hon yn cydnabod pwysigrwydd trethiant fel mwy na gweithred gyfrifo yn unig. Mae’r effeithiau y mae polisïau a gweinyddiaeth trethiant yn eu cael yn cyrraedd ymhell y tu hwnt i effaith ar refeniw ac ystyriaethau economaidd."
Yr Athro Kevin Holland Head of Accounting and Finance Section, Professor of Accounting and Taxation

"Llongyfarchiadau gwresog i Kevin ar y gydnabyddiaeth haeddiannol hon o’i holl gyflawniadau a'i gyfraniadau yn ystod ei yrfa."
Yr Athro Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

Drwy gydol ei yrfa, mae'r Athro Holland wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau allanol sy'n gysylltiedig â’i rôl fel academydd. Ar hyn o bryd, mae'n aelod o sawl bwrdd golygyddol i gyfnodolion megis Accounting and Business Research, Accounting, Finance and Governance Review a'r Journal of Accounting in Emerging Economies. Mae hefyd yn aelod o Grŵp Llywio Adolygu Cyfrifeg Prydain, pwyllgor ymchwil y Rhwydwaith Ymchwil Trethi, ac yn Uwch-gymrawd yng Nghanolfan Ymchwil Gweinyddu Treth ESRC.

Ymhlith ei swyddi blaenorol, mae aelodaeth o sefydliadau gan gynnwys Cyngor y Sefydliad Astudiaethau Cyllid a’r Pwyllgor Gwyddonol er creu Canllawiau i Gyfnodolyn Academaidd Cymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes.

Dyfarnwyd Gwobr Cyflawniad Oes i'r Athro Holland yng Nghynhadledd Flynyddol BAFA a gynhaliwyd ar 8 – 10 Ebrill 2024.

Rhannu’r stori hon