Ewch i’r prif gynnwys

Ieithoedd modern

12 Tachwedd 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Modern languages
Elan ac Elain, sy’n fyfyrwyr Ffrangeg yn eu blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd, a Reece o Fangor. Tîm buddugol y Cwis Diwylliant Ewropeaidd.

Daeth darlithwyr a myfyrwyr ieithoedd tramor modern o brifysgolion Caerdydd, Bangor, Aberystwyth ac Abertawe at ei gilydd yn ddiweddar i ddarganfod mwy am astudio ieithoedd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r digwyddiad, a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd ac a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi rhoi mewnwelediad defnyddiol i staff a myfyrwyr i'r buddion a'r cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael i fyfyrwyr ieithoedd modern yng Nghymru, a rhoddodd gyfle i ddangos cwmpas y modiwlau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael erbyn hyn.

Dywedodd Elliw Iwan, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Caerdydd, a drefnodd y digwyddiad: "Amlygodd cyfres o ddarlithoedd bychain a gyflwynwyd gan academyddion o brifysgolion amrywiol ledled Cymru, yr ystod eang o fodiwlau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd y darlithoedd bychain yn cynnwys themâu a oedd yn amrywio o gyfieithu ar y pryd i ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd a hanes y nofel Ewropeaidd - roedd rhywbeth i bawb".

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cwis ieithyddol a oedd yn seiliedig ar y rhaglen deledu Who wants to be a millionaire, a chwis heriol ar Ddiwylliant Ewropeaidd.

Dywedodd Elliw hefyd: "Diolch i'r Coleg Cymraeg am y cyfle i ddod â myfyrwyr a darlithwyr ieithoedd modern cyfwng Cymraeg at ei gilydd i fwynhau digwyddiad hwyliog a diddorol. Yn goron ar y cyfan, cynhaliwyd y cwrs yng Nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd, a oedd yn cynnig cyfleusterau gwych a lleoliad eithriadol. Rydym ni gyd yn disgwyl yn awyddus am y cwrs nesaf".

Rhannu’r stori hon