Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil cynaliadwy

Mae ymchwil datblygu cynaliadwy yn gryfder allweddol ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc.

https://www.youtube.com/watch?v=6idXV3q-110

Rydym yn cael ein cydnabod yn rhyngwladol o fod ymhlith prif haen prifysgolion ymchwil ddwys Prydain. Adlewyrchir hyn yn y nifer o brif wobrau cyllido yr ydym wedi eu hennill a’n sefydliadau Ymchwil Prifysgol traws-ddisgyblaethol niferus.

Sustainable Place Research Institute

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Roedd y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy yn fan cyfarfod ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd, gan ganolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Masthead for Sustainable Waters Research Institute

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Masthead for Energy Systems Research Institute

Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni

Yn mynd i'r afael â heriau byd-eang sy sydd o’n blaenau o ran sut rydym yn parhau i gynhyrchu, dosbarthu a defnyddio ynni