Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil cynaliadwy

Mae ymchwil datblygu cynaliadwy yn gryfder allweddol ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc.

https://www.youtube.com/watch?v=6idXV3q-110

Rydym yn cael ein cydnabod yn rhyngwladol o fod ymhlith prif haen prifysgolion ymchwil ddwys Prydain. Adlewyrchir hyn yn y nifer o brif wobrau cyllido yr ydym wedi eu hennill a’n sefydliadau Ymchwil Prifysgol traws-ddisgyblaethol niferus.

Masthead for Sustainable Waters Research Institute

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.