Ewch i’r prif gynnwys

Ein proffil

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883, ac mae ymhlith prifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain.

Strategaeth

Strategaeth

Ein huchelgais yw aros yn gyson yn un o’r 100 gorau o blith prifysgolion y byd a’r 20 gorau yn y DU.

Pwy ydym ni

Pwy ydym ni

Rydym ni'n rhagori mewn addysg, ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu cysylltiadau rhyngwladol cryf tra'n dangos ein hymrwymiad i Gymru.

Ein heffaith economaidd a chymdeithasol

Ein heffaith economaidd a chymdeithasol

Rydym yn cael effaith sylweddol yn economaidd ac yn gymdeithasol ar Gymru a'r DU, yn cyfrannu at feysydd sy'n cynnwys cyflogaeth, ariannu ymchwil ac addysgu a dysgu.

Adolygiad Blynyddol

Adolygiad Blynyddol

The Annual Review highlights some of the university's recent achievements, successes and distinctions.

Hanes

Hanes

Explore our history from the mergers that created the University to a timeline that gives a unique view of the events that have shaped who we are now.