Ewch i’r prif gynnwys

Ein proffil

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883, ac mae ymhlith prifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain.

Strategaeth

Ein huchelgais yw aros yn gyson yn un o’r 100 gorau o blith prifysgolion y byd a’r 20 gorau yn y DU.

Pwy ydym ni

Rydym ni'n rhagori mewn addysg, ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu cysylltiadau rhyngwladol cryf tra'n dangos ein hymrwymiad i Gymru.

Ein heffaith economaidd a chymdeithasol

Rydym yn cael effaith sylweddol yn economaidd ac yn gymdeithasol ar Gymru a'r DU, yn cyfrannu at feysydd sy'n cynnwys cyflogaeth, ariannu ymchwil ac addysgu a dysgu.

Adolygiad Blynyddol

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn nodi rhai o gampau a llwyddiannau diweddar y Brifysgol.

Hanes

Darllenwch am ein hanes o’r uno a greodd y Brifysgol i linell amser sy’n rhoi cipolwg unigryw o’r digwyddiadau sydd wedi ffurfio pwy ydym ni nawr.

Mae'r Brifysgol mor hyderus a blaengar â'r ddinas y mae'n rhan ohoni ac mae ganddi enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a'i hymchwil.

Canllaw Prifysgolion y Guardian 2016