Ewch i’r prif gynnwys

Pwy ydym ni

Rydym ni'n rhagori wrth gynhyrchu ymchwil arloesol o ansawdd uchel sy'n arwain at fuddion yn lleol ac yn fyd-eang. 

Mae gennym boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr sy'n dod o fwy na 100 o wledydd ac amrywiaeth o gefndiroedd. Caiff ein staff academaidd eu hysbrydoli gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Mae llawer yn arweinwyr yn eu maes ac yn creu amgylchedd ysgogol ar gyfer dysgu.

Addysg

Addysg

Mae ein myfyrwyr yn elwa ar addysgu sy’n cael ei arwain gan ymchwil ac sy’n datblygu eu galluoedd deallusol unigol

Ymchwil

Ymchwil

Rydym ni’n defnyddio ein gwybodaeth i ddatblygu ymchwil arloesol fydd yn cael effaith ar y byd.

Arloesi

Arloesi

Mae gennym ddiwylliant arloesi sy'n ffynnu, yn cysylltu diwydiant, busnes, llywodraeth a chyrff anllywodraethol gydag ein hacademyddion. Rydym yn meithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr ac yn hyrwyddo datblygiad busnes ar lefel sylfaenol.

Rhyngwladol

Rhyngwladol

Mae Caerdydd yn Brifysgol ryngwladol - o gydweithio'n fyd-eang, i'r myfyrwyr rydym yn eu croesawu o dros 100 o wledydd.

Cenhadaeth ddinesig ac Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cenhadaeth ddinesig ac Ymgysylltu â'r cyhoedd

Rydyn ni'n rhoi ein cymunedau wrth wraidd popeth a wnawn.

Prifysgol Gymreig

Prifysgol Gymreig

Rydym yn sefydliad Cymreig sydd â golwg fyd-eang, a'r Gymraeg wedi'i gwreiddio yng ngwead ein prifysgol.

Cynaliadwyedd

Cynaliadwyedd

Rydym wedi ymrwymo i greu Prifysgol mwy cynaliadwy a datblygu ymchwil cynaliadwyedd.

Ehangu cyfranogiad

Ehangu cyfranogiad

Mae ehangu mynediad yn ymdrin â chadw myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch, gan gynnwys cynnydd y myfyrwyr hynny.