Ewch i’r prif gynnwys

Pwy ydym ni

Rydym ni'n rhagori wrth gynhyrchu ymchwil arloesol o ansawdd uchel sy'n arwain at fuddion yn lleol ac yn fyd-eang. 

Mae gennym boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr sy'n dod o fwy na 100 o wledydd ac amrywiaeth o gefndiroedd. Caiff ein staff academaidd eu hysbrydoli gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Mae llawer yn arweinwyr yn eu maes ac yn creu amgylchedd ysgogol ar gyfer dysgu.

Addysg

Addysg

Mae ein myfyrwyr yn elwa ar addysgu sy’n cael ei arwain gan ymchwil ac sy’n datblygu eu galluoedd deallusol unigol.

Ymchwil

Ymchwil

Rydym ni’n defnyddio ein gwybodaeth i ddatblygu ymchwil arloesol fydd yn cael effaith ar y byd.

Arloesi

Arloesi

Mae gennym ddiwylliant arloesi sy'n ffynnu, yn cysylltu diwydiant, busnes, llywodraeth a chyrff anllywodraethol gydag ein hacademyddion. Rydym yn meithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr ac yn hyrwyddo datblygiad busnes ar lefel sylfaenol.

Rhyngwladol

Rhyngwladol

Mae Caerdydd yn Brifysgol ryngwladol - o gydweithio'n fyd-eang, i'r myfyrwyr rydym yn eu croesawu o dros 100 o wledydd.

Cenhadaeth ddinesig

Cenhadaeth ddinesig

Rydym yn cyflwyno cenhadaeth ddinesig i gefnogi iechyd, cyfoeth a lles pobl Cymru drwy sefyll ochr yn ochr â’n cymunedau.

Prifysgol Gymreig

Prifysgol Gymreig

The Welsh language is integral not only to our culture and society, but in fostering the economic development of Wales.

Cynaliadwyedd

Cynaliadwyedd

Rydym wedi ymrwymo i greu Prifysgol mwy cynaliadwy a datblygu ymchwil cynaliadwyedd.

Ehangu mynediad

Ehangu mynediad

Mae ehangu mynediad yn ymdrin â chadw a dilyniant myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch.