Ewch i’r prif gynnwys

Pwy ydym ni

Rydym ni'n rhagori wrth gynhyrchu ymchwil arloesol o ansawdd uchel sy'n arwain at fuddion yn lleol ac yn fyd-eang. 

Mae gennym boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr sy'n dod o fwy na 100 o wledydd ac amrywiaeth o gefndiroedd. Caiff ein staff academaidd eu hysbrydoli gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Mae llawer yn arweinwyr yn eu maes ac yn creu amgylchedd ysgogol ar gyfer dysgu.

Myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y Gwyddorau Gofal Iechyd gyda'r darlithydd Gaynor Williams.

Addysg

Mae ein myfyrwyr yn elwa ar addysgu sy’n cael ei arwain gan ymchwil ac sy’n datblygu eu galluoedd deallusol unigol.

Optometry researcher

Ymchwil

Rydym ni’n defnyddio ein gwybodaeth i ddatblygu ymchwil arloesol fydd yn cael effaith ar y byd.

Student testing a catalyst in a lab

Arloesi

Mae gennym ddiwylliant arloesi sy'n ffynnu, yn cysylltu diwydiant, busnes, llywodraeth a chyrff anllywodraethol gydag ein hacademyddion. Rydym yn meithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr ac yn hyrwyddo datblygiad busnes ar lefel sylfaenol.

Students outside the Glamorgan Building

Rhyngwladol

Mae Caerdydd yn Brifysgol ryngwladol - o gydweithio'n fyd-eang, i'r myfyrwyr rydym yn eu croesawu o dros 100 o wledydd.

An older woman is interviewed by two female high school students dressed in black blazers.

Cenhadaeth ddinesig

Rydym yn cyflwyno cenhadaeth ddinesig i gefnogi iechyd, cyfoeth a lles pobl Cymru drwy sefyll ochr yn ochr â’n cymunedau.

Welsh Flag

Prifysgol Gymreig

The Welsh language is integral not only to our culture and society, but in fostering the economic development of Wales.

Light bulb

Cynaliadwyedd

Rydym ni wedi ymrwymo i ddatblygu cynaladwyedd trwy reoli ein gweithredoedd mewnol ac yn ein hymchwil a'n addysgu.

Back view of students in gowns linking arms

Prifysgol i bawb

Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb ar draws y Brifysgol ac mae ein holl gymuned yn manteisio o gael poblogaeth o fyfyrwyr gwahanol a thalentog.