Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Rydym yn chwarae rôl bwysig i addysgu cenedlaethau’r dyfodol o bobl o fewn Cymru, y DU ac yn fyd-eang.

Mae egwyddorion cynaliadwy wedi’u hymgorffori mewn amrywiaeth eang o bynciau addysgu, sy’n galluogi ein myfyrwyr a graddedigion i gyfrannu tuag at greu cymdeithas fwy cynaliadwy.

Cyrsiau cynaliadwy

Cyrsiau cynaliadwy israddedig

Mae ein cyrsiau cynaliadwy yn rhoi’r sylfaen i helpu herio rhai o brif faterion sy’n wynebu ein byd heddiw.

Sky dome facility at the Welsh School of Architecture

Cyrsiau cynaliadwy ôl-raddedig

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i ddarpar fyfyrwyr meistr a PhD sydd â diddordeb mewn cynaliadwyedd.