Ewch i’r prif gynnwys

Addysg

Female student in red jacket outside Main Building

Mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu ac ymchwil sy’n cael eu sbarduno gan chwilfrydedd a chreadigrwydd.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr i greu amgylchedd ysgogol a chefnogol lle gall ein holl fyfyrwyr ffynnu.  Mae astudio a dysgu mewn amgylchedd cyfoethog o ran ymchwil yn golygu bod y myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ysgolheigion sy’n gwthio ffiniau gwybodaeth yn eu disgyblaethau.

Mae lefelau boddhad y myfyrwyr yn gyson uchel, a chanfu Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2016 fod 87% o’n myfyrwyr yn fodlon ar eu profiad fel myfyrwyr.

Mae ein rhaglenni astudio yn datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer dyfodol llewyrchus a llwyddiannus.

Paratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth

Mae galw mawr am ein graddedigion ymhlith cyflogwyr, ac mae mwy na 94.1% yn dod o hyd i swydd neu'n dechrau astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, yn ôl Arolwg Cyrchfannau Graddedigion sy’n Ymadael yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) 2014/15.

Mae llawer o'n rhaglenni gradd yn cynnig cyfle ar gyfer lleoliad gwaith neu brofiad tramor. Mae rhai yn cynnig hyfforddiant proffesiynol am flwyddyn neu astudio dramor. Mae gennym hefyd ystod eang o raglenni sydd wedi’u hachredu gan gyrff proffesiynol. Mae pob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig yn cael cyfle i astudio iaith yn ystod eu cyfnod gyda ni.

Ni yw’r darparwr addysg oedolion mwyaf yng Nghymru, gan fod Datblygiad Proffesiynol a Pharhaus yn darparu rhai cannoedd o gyrsiau byr mewn mannau ar draws De-ddwyrain Cymru.  Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni datblygiad proffesiynol, gan gynnwys cyrsiau a luniwyd at y diben.

Cefnogi dysgu ac addysgu

Mae ein Canolfan Cefnogaeth Addysg ac Arloesedd (CCAA) yn cefnogi datblygiad ein gweithgareddau dysgu ac addysgu.  Mae hyn yn cynnwys gweithio i wella profiad dysgu ein myfyrwyr yn barhaus ac annog ein staff i ddatblygu a rhannu eu harbenigedd addysgu.

Y Ganolfan Ddysgu yw un o’n ffyrdd o rannu arfer da ar draws y Brifysgol a chefnogi’n holl staff i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau addysgu.