Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn sicrhau grantiau a buddsoddiadau werth degau o filiynau o bunnoedd gan ddenu ymchwilwyr blaenllaw o bedwar ban byd.

Mae ansawdd ac effaith ymchwil Prifysgol Caerdydd wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) gyda'r Brifysgol bellach yn y pum Prifysgol uchaf yn y DU. Hefyd, ni yw'r 2il Brifysgol yn genedlaethol ar sail effaith ein hymchwil sy'n mynd i'r afael â rhai o brif heriau sy'n wynebu'r gymdeithas, economi a'r amgylchedd.

Rydym ni'n rhan o Grŵp Russell o 24 o brif brifysgolion ymchwil y DU. Mae ein staff ymchwil o ansawdd byd-eang, gan gynnwys Enillwyr Gwobr Nobel, Cymrodyr y Gymdeithas Frenhinol ac aelodau o sefydliadau nodedig eraill.

Caiff ein harbenigedd a'n cyfleusterau ymchwil eu defnyddio gan bartneriaid o fyd diwydiant a masnach, cyrff y llywodraeth a sefydliadau eraill yn rhyngwladol. Rydym ni'n helpu i greu syniadau busnes a chwmnïau deillio gan gyfrannu at dwf economaidd a chreu swyddi yng Nghymru a thu hwnt. Cyfanswm gwerth ein contractau ymchwil yw £500M.

Rydym ni wedi creu Sefydliadau Ymchwil pwysig i ddilyn trywyddion gwyddonol newydd mewn perthynas â rhai o bryderon pwysicaf y byd:

Hadyn Ellis building

Sefydliadau Ymchwil

Our Research Institutes bring together academic talents from across a range of disciplines to solve problems of global importance.