Ewch i’r prif gynnwys

Fforwm Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy a Chyfrifol (SRSC)

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn cael ei chydnabod am arweinyddiaeth fyd-eang ym maes cynaliadwyedd, rheoli'r gadwyn gyflenwi a chaffael.

Mae'r fforwm yn rhoi cyfle i academyddion o'r adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (LOM) i ddod ynghyd â'i gilydd, a chyda phartneriaid mewnol ac allanol i archwilio heriau mawr yn y dyfodol, ac i sicrhau bod sefydliadau o wahanol sectorau a diwydiannau yn blaenoriaethu rheoli'r gadwyn gyflenwi gynaliadwy a chyfrifol.

Amcanion

  • cydgysylltu â grwpiau cynaliadwyedd eraill o fewn y brifysgol (e.e. Llefydd Cynaliadwy)
  • cynnal gweithdai hanner diwrnod ar gyfer academyddion ac ymarferwyr (e.e. caethwasiaeth fodern, caffael cyhoeddus)
  • PhD Sustainability SIG - digwyddiadau arbennig i fyfyrwyr PhD i annog cydweithio â myfyrwyr PhD o'r tu allan i Brifysgol Caerdydd.
  • Cydweithrediadau rhwng prifysgolion y DU ac Ewrop (e.e. Caerfaddon, Bryste, Lerpwl, Nottingham, Politecnico Di Milano)
  • gwahodd siaradwyr o newyddiaduron – Golygyddion a Golygyddion Gwadd o rifynnau arbennig am faterion cynaliadwyedd
  • cydweithio ar gyfleoedd ariannu e.e. prosiectau sy'n gysylltiedig â chaffael Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae'r adran LOM yn cynnal ystod eang o ymchwil rheoli cadwyn gyflenwi gynaliadwy (SSCM), gyda thua hanner yr holl staff LOM yn gwneud ymchwil sy'n gysylltiedig â SSCM.

Mae SSCM yn ymwneud â gweithredu nodau cynaliadwyedd yn y gadwyn gyflenwi. Credir bod gan SSCM dair colofn, lle mae'r nodau economaidd yn y gadwyn gyflenwi yn cael eu cydbwyso â nodau cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae hefyd yn cynnwys ystod eang o bynciau megis materion cymdeithasol a moesegol mewn cadwyni cyflenwi, caethwasiaeth fodern, masnach deg, talu cyflog byw, prynu gan fusnesau bach a mentrau cymdeithasol, a chynwysoldeb, amrywiaeth a materion diwylliannol mewn cadwyni cyflenwi.

Gall gynnwys ymchwil yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector, megis caffael cyhoeddus cynaliadwy, a manteision cymunedol ym maes caffael cyhoeddus cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnwys materion amgylcheddol ehangach fel logisteg werdd, asesu cylch bywyd a'r economi gylchol. Gellir ei archwilio o amrywiaeth o safbwyntiau damcaniaethol a mabwysiadu gwahanol ddulliau.

Mae ein hymchwil yn adlewyrchu'r ystod o ymchwil ar faterion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi gynaliadwy a chyfrifol.

Cyhoeddiadau dethol

Cadeirydd y Fforwm

Yr Athro Jane Lynch

Yr Athro Jane Lynch

Professor of Procurement

Email
lynchj2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6144

Staff academaidd

Dr Roberta De Angelis

Dr Roberta De Angelis

Lecturer in Marketing and Strategy

Email
deangelisr@caerdydd.ac.uk
Dr Dennis De Widt

Dr Dennis De Widt

Lecturer in Accounting and Finance

Email
dewidtd@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6569
Dr Thanos Goltsos

Dr Thanos Goltsos

Research Associate (EPSRC, Innovate UK, QIOPTIQ Ltd.)

Email
goltsosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9325
Yr Athro Jonathan Gosling

Yr Athro Jonathan Gosling

Reader in Supply Chain Management, Deputy Head of Section for Innovation and Research

Email
goslingj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6081
Yr Athro Kevin Holland

Yr Athro Kevin Holland

Head of Accounting and Finance Section, Professor of Accounting and Taxation

Siarad Cymraeg
Email
hollandk2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5725
Yr Athro Maneesh Kumar

Yr Athro Maneesh Kumar

Reader in Service Operations, Program Director Executive MBA

Email
kumarm8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5276
Dr Maryam Lotfi

Dr Maryam Lotfi

Lecturer in Supply Chain Management

Email
lotfim@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 0877
Yr Athro Mohamed Naim

Yr Athro Mohamed Naim

Deputy Dean of the Cardiff Business School, Professor in Logistics and Operations Management, Co-Director of CAMSAC

Email
naimmm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4635
Yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues

Yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues

Professor in Sustainable Supply Chain Management

Email
sanchezrodriguesva1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5185
Dr Anthony Soroka

Dr Anthony Soroka

Senior Project Officer

Email
sorokaaj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0915
Yr Athro Aris A. Syntetos

Yr Athro Aris A. Syntetos

Distinguished Research Professor, DSV Chair

Email
syntetosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6572
Yr Athro Helen Walker

Yr Athro Helen Walker

Professor of Operations and Supply Management, Director of Postgraduate Research Studies

Email
walkerhl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6570
Dr Xiaobei Wang

Dr Xiaobei Wang

Lecturer in Logistics and Operations Management

Email
wangx150@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0624

Myfyrwyr Ôl-raddedig