Ewch i’r prif gynnwys

Strategaeth

Rydym wedi egluro ein cyfeiriad strategol yn Y Ffordd Ymlaen 2018-2023.

Ein gweledigaeth yw bod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol, ac a gaiff ei gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Rydym am fod yn brifysgol sy'n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, y DU a'r byd. Drwy gyflawni ein gweledigaeth, rydym yn disgwyl gwella ein statws fel un o'r 100 o brifysgolion gorau’r byd ac un o’r 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 yn amlinellu’r egwyddorion sy’n arwain y modd y byddwn ni’n rhoi’r uchelgais hwn ar waith, ac mae’n cynnwys 11 o ddangosyddion arweiniol fydd yn ein helpu i fesur ein cynnydd.

Y Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen

10 Ionawr 2018

Darllenwch am ein cyfeiriad strategol a’r pwyslais ar ymchwil, arloesedd, addysg a myfyrwyr, rhyngwladol, a chenhadaeth ddinesig.

DownloadPDF

Strategaethau ategol

Addysg a myfyrwyr

Addysg a myfyrwyr

10 Ionawr 2018

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad o’r radd flaenaf i fyfyrwyr. Rydyn am weithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr i fynd â nhw ar daith addysgol ysbrydoledig.

DownloadPDF

Ymchwil

Ymchwil

10 Ionawr 2018

Mae ymchwil yn ganolog i’n hunaniaeth a’n nod yw ennill ein plwyf fel cymuned o ysgolheigion sydd â’r dychymyg, yr egni a’r gallu i greu’r dyfodol ar y cyd.

DownloadPDF

Arloesedd

Arloesedd

10 Ionawr 2018

Rydym am ragori ym maes busnes, llywodraeth a’r gymdeithas gyda’n hacademyddion a’n myfyrwyr, a chael ein hadnabod fel Cartref Arloesedd.

DownloadPDF

Cenhadaeth ddinesig

Cenhadaeth ddinesig

10 Ionawr 2018

Rydym wedi ymrwymo i wella iechyd, cyfoeth, a lles pobl Cymru drwy greu dros 1,000 o swyddi gwerth uchel erbyn 2023.

DownloadPDF

Rhyngwladol

Rhyngwladol

10 Ionawr 2018

Rydym yn Brifysgol eangfrydig gyda chysylltiadau ledled y byd a phartneriaethau sy’n cefnogi symudedd rhyngwladol ac yn mynd i’r afael â materion o bwysigrwydd byd-eang

DownloadPDF

Nodwch, mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.