Ewch i’r prif gynnwys

Strategaeth

Ein gweledigaeth yw bod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol.

Rydym yn cael ein gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Rydym am fod yn brifysgol sy'n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, y DU a'r byd. Drwy gyflawni ein gweledigaeth, rydym yn disgwyl gwella ein statws fel un o'r 100 o brifysgolion gorau’r byd ac un o’r 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Y Sgwrs Fawr - Bydd y Sgwrs Fawr yn helpu i lunio ein dyfodol ac yn arwain at ddatblygu ein strategaeth newydd. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gofyn un cwestiwn pwysig iawn i'n hunain: pa fath o brifysgol yr ydym eisiau bod, ar gyfer pa fath o ddyfodol?