Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

The Institute is proud to be part of the Wales Environmental Wastewater Analysis & Surveillance for Health (WEWASH) project, that brings together an interdisciplinary team of experts to monitor COVID-19 levels in wastewater across Wales.

Newyddion diweddaraf

Gwyddonydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn sicrhau cyllid Arweinwyr y Dyfodol

10 Medi 2021

Dr Michael Prior-Jones wedi sicrhau grant ymchwil arbennig er mwyn helpu i ddatblygu ymchwil i rewlifoedd ar yr Ynys Las

California Dry

Deall dechrau a pharhad sychder mewn ymatebion i leithder pridd a llystyfiant glaswelltir yn Ne California

10 Awst 2021

Wrth i sychder ddwysáu yn Ne California, mae ymchwil newydd yn dangos newid amlwg yn y gwaith o frownio llystyfiant glaswelltir, gan godi'r risg o danau gwyllt difrifol a helaeth yn y rhanbarth hwn.

Cylch ‘byw’n gyflym, marw’n ifanc’ yn peryglu ecosystemau Califfornia

15 Mehefin 2021

System ddwys o reoli dŵr yn sicrhau manteision yn y tymor byr ond yn gwneud niwed hirdymor i un o ranbarthau mwyaf bioamrywiol y byd

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.

Ein cenhadaeth yw meithrin ymchwil ryngddisgyblaethol a'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dŵr.

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Mae ein hymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn arwain yr ymgyrch Ail-lenwir Caerdydd.