Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Heriau Diogelwch Dŵr Cwrs Ar-lein Agored Enfawr

Gallwch gael cyflwyniad i heriau diogelwch dŵr ar raddfa leol a byd eang gyda’n cwrs ar-lein

Newyddion diweddaraf

Social media platforms in sub-Saharan Africa: their role and potential in shaping urban water resilience narratives

17 Mehefin 2020

PhD studentship available as part of Dr Adrian Healy's Future Leaders Fellowship. Please apply before 31st July.

Farmers getting water

Prosiect rhyngwladol mawr er mwyn mynd i'r afael â gwydnwch newid hinsawdd yn Horn Affrica

26 Mai 2020

Nod y prosiect €6.7miliwn yw helpu cymunedau Dwyrain Affrica i addasu i'r newid yn yr hinsawdd gan ddefnyddio rhagfynegiadau modern o brinder dŵr ac ansicrwydd bwyd

Dipper

Gwyddonwyr yn canfod y dystiolaeth gyntaf o ficroblastigau'n trosglwyddo o bryfed i ysglyfaethwyr mewn afonydd

21 Mai 2020

Astudiaeth yn canfod bod adar yn bwyta cannoedd o ficroblastigau bob dydd - ac yn anfwriadol yn eu bwydo i'w cywion

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.

Ein cenhadaeth yw meithrin ymchwil ryngddisgyblaethol a'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dŵr.

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ail-lenwi Caerdydd

Mae ein hymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn arwain yr ymgyrch Ail-lenwir Caerdydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cynghrair Diogelwch Dŵr GW4

Rydym yn falch o fod yn rhan o Gynghrair Diogelwch Dŵr GW4.