Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Mae arsyllfa Llyn Brianne yng nghanolbarth Cymru ymhlith un o'r prosiectau dalgylch hynaf yn y byd.

Newyddion diweddaraf

Dried lake and river stock image

Prosiect dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn rhan o raglen COP27

10 Tachwedd 2022

Arbenigwr hinsawdd a dŵr yn mynd i’r digwyddiad byd-eang i rannu ei arbenigedd am effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gymunedau bregus yn nwyrain Affrica

Dŵr daear yn cynyddu yn rhoi gobaith i Ddwyrain Affrica, sy'n dioddef o sychder ofnadwy

26 Hydref 2022

New research indicates better groundwater supply management could hold the key to helping combat the impact of climate change in East Africa

WW challenge

Her Myfyrwyr: cadwraeth Dŵr Cymru

12 Hydref 2022

Research students come up with innovative ways of saving water to combat increased demand and supply issues

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.

Beth bynnag a wnewch, gallwn ychwanegu gwerth at eich diddordebau. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.