Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Rydym yn falch o fod yn rhan o Gynghrair Diogelwch Dŵr GW4.

Newyddion diweddaraf

Capture architecture projects (1)

Water at the centre of new architecture projects

14 Hydref 2020

This year again students from the School of Architecture, under the supervision of Dr Marga Munar Bauza, constructed their final project around the topic of freshwater in the Elan Valley.

CoffeeRefill

Ffarwél i becynnau dibwys wrth i ymgyrch arobryn Refill ehangu

28 Medi 2020

In Cardiff, the growing campaign has been led by the Water Research Institute's early-career group for the past two years.

River with small waterfall

Mae sŵn yn llygru ein dyfroedd

23 Medi 2020

Nid plastig yw'r unig lygrydd sy'n effeithio ar ein llynnoedd, ein hafonydd a'n cefnforoedd, wrth i ymchwil newydd ddatgelu effeithiau niweidiol llygredd sŵn ar fywyd dyfrol.

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.

Ein cenhadaeth yw meithrin ymchwil ryngddisgyblaethol a'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dŵr.

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Mae ein hymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn arwain yr ymgyrch Ail-lenwir Caerdydd.