Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Rydym yn cynnal ymchwil ar iechyd pobl ac ecosystemau ar hyd afonydd trefol de-ddwyrain Cymru.

Newyddion diweddaraf

Ffotograff o gorstiroedd ar fachlud haul.

Dŵr daear yn allweddol er mwyn diogelu ecosystemau byd-eang

22 Gorffennaf 2024

Astudiaeth newydd yn mapio am y tro cyntaf yr ecosystemau sy'n dibynnu ar ddŵr daear ledled y byd

River

Afonydd Cymru’n cynnig tystiolaeth ar gyfer monitro afonydd yn fwy effeithiol

24 Mehefin 2024

Sefydlu sylfaen ar gyfer cludo eDNA afonol

Ffotograff agos o'r llysywen Ewropeaidd gyffredin (Anguilla anguilla) ar wely afon creigiog wedi'i orchuddio â llystyfiant

Teils ag iddyn nhw wead yn helpu llyswennod sydd mewn perygl i oresgyn rhwystrau a wnaed gan bobl mewn afonydd, yn ôl astudiaeth

10 Mehefin 2024

Gwyddonwyr yn arsylwi bod pysgod rheidden-asgellog yn defnyddio techneg nofio anghymesur newydd i fanteisio'n llawn ar gyflymder afonydd

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.

Mae ein hymchwil hirdymor yn Afon Gwy ac Wysg yn darparu tystiolaeth ar gyfer rheoli dyfroedd croyw yn ogystal â datblygiadau ehangach mewn gwybodaeth systemau cyfan.