Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Integreiddio synwyryddion, llwyfannau data, modelau a defnyddwyr i wella sut rydym ni'n rheoli adnoddau dŵr. .

Newyddion diweddaraf

MaskLagos

International knowledge exchange projects to monitor levels of COVID-19 in wastewater worldwide

17 Chwefror 2021

The WEWASH Team are sharing their expertise with local and international partners to develop and apply monitoring systems of COVID-19 levels in wastewater worldwide.

Riversunset

PhD Insights: Synwyryddion ar y safle a gwyddonwyr dinesig er mwyn monitro ansawdd dŵr afonydd yn effeithiol

8 Chwefror 2021

Mae'r myfyriwr PhD Elle von Benzon yn cyfranogi yn natblygiad synhwyrydd di-wifr cost uchel, hygyrch i wyddonwyr dinesig, a fydd yn monitro ansawdd dŵr afonydd mewn amser go iawn.

WEWASH Testing Emma Green

Estyn prosiect WEWASH i barhau i fonitro lefelau COVID-19 mewn dŵr gwastraff ledled Cymru

19 Ionawr 2021

The interdisciplinary team behind the WEWASH project will continue to sample and test wastewater to estimate the occurrence of the virus across Wales.

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.

Ein cenhadaeth yw meithrin ymchwil ryngddisgyblaethol a'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dŵr.

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Mae ein hymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn arwain yr ymgyrch Ail-lenwir Caerdydd.