Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Mae gennym ni berthynasau hirsefydlog gyda phartneriaid o'r meysydd diwydiant, academia, y llywodraeth a rheoleiddio, a’r trydydd sector.

Newyddion diweddaraf

river1

Supporting capacity and capability in the freshwater sector

30 Tachwedd 2021

Yn ddiweddar, bu’r Sefydliad Ymchwil Dŵr yn cynnal cyfweliadau ag amrywiaeth o arbenigwyr er mwyn deall yn well anghenion dŵr croyw yn awr ac yn y dyfodol, a rôl rhanddeiliaid wrth ymdrin â’r anghenion hynny.

Ffilmiau ymchwil sy’n gosod gwyddoniaeth wrth galon COP Cymru

24 Tachwedd 2021

Mae cyfres o fideos yn dangos cryfder yr ymchwil ar yr hinsawdd sy’n digwydd yng Nghymru

RainbowTroutinHand

Gallai tarfu ar glociau corff pysgod fod yn ddrwg i'w hiechyd

17 Tachwedd 2021

Gallai canfyddiadau astudiaeth newydd, a gyd-arweinir gan yr Athro Jo Cable, Cadeirydd Parasitoleg a Phennaeth yr Is-adran Organebau a'r Amgylchedd, fod â goblygiadau i'r diwydiant ffermio pysgod.

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.

Beth bynnag a wnewch, gallwn ychwanegu gwerth at eich diddordebau. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.