Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Mae arsyllfa Llyn Brianne yng nghanolbarth Cymru ymhlith un o'r prosiectau dalgylch hynaf yn y byd.

Newyddion diweddaraf

Student completing kick-sampling in a river

Mae’r broses o adfer yn sgîl llygredd mewn afonydd yn arafu

14 Ebrill 2023

Mae iechyd afonydd Cymru a Lloegr wedi gwella yn ystod y 30 mlynedd diwethaf - ond efallai bod yr adfer hwn yn arafu.

Wastewater samples being collected at Dŵr Cymru Welsh Water treatment works

Profi dŵr gwastraff i ganfod Covid-19 a chlefydau trosglwyddadwy

16 Ionawr 2023

Bellach, bydd monitro dŵr gwastraff yn olrhain lefelau clefydau trosglwyddadwy mewn ysbytai

Dried lake and river stock image

Prosiect dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn rhan o raglen COP27

10 Tachwedd 2022

Arbenigwr hinsawdd a dŵr yn mynd i’r digwyddiad byd-eang i rannu ei arbenigedd am effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gymunedau bregus yn nwyrain Affrica

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.