Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Gallwch gael cyflwyniad i heriau diogelwch dŵr ar raddfa leol a byd eang gyda’n cwrs ar-lein

Newyddion diweddaraf

Landscape showing Llyn Brianne reservior in autumn

Llyn Brianne wedi’i ychwanegu at rwydwaith ECT

9 Mehefin 2022

Mae Llyn Brianne wedi’i ychwanegu at rwydwaith yr Ymddiriedolaeth Parhad Ecolegol

The Challenge of Global Water Security Cardiff University

Cwrs byr Her Diogelwch Dŵr Byd-eang nawr ar agor

3 Mai 2022

The future of freshwater is in the hands of those working on solutions today.

Mae Prifysgol Caerdydd yn ymuno â phrosiect ynni adnewyddadwy alltraeth

13 Ebrill 2022

The University will participate in ORE Catapult’s Welsh Centre of Excellence to support the growth of the Welsh offshore renewable energy sector.

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.

Beth bynnag a wnewch, gallwn ychwanegu gwerth at eich diddordebau. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.