Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Gallwch gael cyflwyniad i heriau diogelwch dŵr ar raddfa leol a byd eang gyda’n cwrs ar-lein

Newyddion diweddaraf

Gwyddonwyr yn taflu dŵr oer dros honiadau bod afonydd Prydain 'y glanaf erioed ers y Chwyldro Diwydiannol'

11 Gorffennaf 2022

Mae safon dŵr llawer o afonydd Cymru a’r DU yn 'annerbyniol o wael' o hyd yn ôl ymchwil

Dŵr Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn ffurfio partneriaeth

6 Gorffennaf 2022

Cynghrair strategol ar gyfer cydweithio ac ymchwil

Landscape showing Llyn Brianne reservior in autumn

Llyn Brianne wedi’i ychwanegu at rwydwaith ECT

9 Mehefin 2022

Mae Llyn Brianne wedi’i ychwanegu at rwydwaith yr Ymddiriedolaeth Parhad Ecolegol

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.

Beth bynnag a wnewch, gallwn ychwanegu gwerth at eich diddordebau. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.