Ewch i’r prif gynnwys

Y Ganolfan Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

Mae ein hymchwil yn mynd i'r afael â heriau o bwys yng nghyd-destun gofal treftadaeth adeiledig yn y dyfodol, a hynny o ran newid yn yr hinsawdd, cynaliadwyedd cymdeithasol ac amgylcheddol.

Gan gadw blaenoriaethau strategol mewn golwg, rydym yn gweithio ar draws disgyblaethau i ddatblygu arbenigedd byd-eang, boed gwneud cofnod o dreftadaeth sydd wedi ennyn anghytuno mawr, neu ddadansoddi cylch bywyd a monitro amgylcheddol.

Rydym yn cydweithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gefnogi perthnasoedd effeithiol a symbiotig â phartneriaid megis Historic England, Amgylchedd Hanesyddol yr Alban, Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Cymdeithas Technoleg Gadwraeth, sefydliad treftadaeth DRONAH, Sefydliad Siartredig yr Atwrneiod Patent (CIPA), a’n partneriaid academaidd, sef: SPA Bhopal, Coleg y Brifysgol Dulyn, SOAS, Prifysgol Illinois Urbana-Champaign, Politecnico di Milano.

Ymchwil a ariennir yn allanol

TeitlAsiantaeth/partneriaid cyllidoDyddiadGwerth
Harbourview. Gweler hefyd: Harbyrau hanesyddol Iwerddon a Chymru (Prif Ymchwilydd: Yr Athro Oriel Prizeman).                               ESRC (Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol) ac IRC (Cyngor Ymchwil Iwerddon)2021–22                    £9,878
Shelf-Life: Ailddychmygu dyfodol Llyfrgelloedd Cyhoeddus Carnegie. Gweler hefyd: Llyfrgelloedd Carnegie Prydain (Prif Ymchwilydd: Yr Athro Oriel Prizeman).Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC)2016–21£203,351
Monitro Hygrothermol Paneli Mewnlenwi Amnewid Fframiau Pren
(Prif Ymchwilydd: Dr Chris Whitman, Cyd-ymchwilydd: Yr Athro Oriel Prizeman).
Historic England2019–22£50,525
Trefi Temlau Tamil: Cadwraeth a Chynnen (Prif Ymchwilydd: Yr Athro Adam Hardy, Cyd-ymchwilydd: Yr Athro Oriel Prizeman).AHRC2018–21£175,194
Cynnal a chadw cydberthynol, effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd ar gyfer adeiladau traddodiadol yn y DU (Prif Ymchwilydd: yr Athro Oriel Prizeman, Cyd-ymchwilydd: Dr Chris Whitman).Cadw, Historic Scotland / Historic England 2016£7,500
The historic city of Ajmer-Pushkar (Prif ymchwilydd: Yr Athro Adam Hardy, Cyd-ymchwilydd: Yr Athro Oriel Prizeman).AHRC2016£30,516

Hilary Wyatt: Towards the Development of a Sustainable Framework for the Coherent Conservation of Historic Small-Scale Tidal Harbours in the UK (Prif Oruchwylydd: Yr Athro Oriel Prizeman).

Ysgoloriaeth PhD yr EPSRC2016–22

Ymgynghoriaeth a ariennir yn allanol

TeitlAsiantaeth/partneriaid cyllidoDyddiadGwerth
Ymgynghoriaeth Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy (Yr Athro Oriel Prizeman): Amgueddfa Lechi Cymru.Canolfan Dreftadaeth y Byd UNESCO2022£6,675
Gwasanaethau ymgynghori i Historic England mewn perthynas ag effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr mewn cysylltiad ag addasu a lliniaru yn dilyn newid yn yr hinsawdd (Dr Chris Whitman).Historic England2020–21£13,522
Laser Scan Elements of Caerphilly CastleTaliesin Construction2014–15£5,384
Grantiau Cynghorwyr arbenigol ar gyfer Addoldai Cymru (Yr Athro Oriel Prizeman).Cronfa Dreftadaeth y Loteri2013–14£5,564

Arweinydd academaidd

Yr Athro Oriel Prizeman

Yr Athro Oriel Prizeman

Personal Chair

Email
prizemano@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5967

Aelodau’r grŵp

Dr Christopher Whitman

Dr Christopher Whitman

Senior Lecturer

Email
whitmancj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5893
Melina Guirnaldos Diaz

Melina Guirnaldos Diaz

Lecturer in Architecture and Urban Design/ Academic Staff

Email
guirnaldosm@caerdydd.ac.uk