Ewch i’r prif gynnwys

Ganolfan Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

Nod y Ganolfan Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy, sy’n rhan o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yw mynd i'r afael â heriau o bwys o ran gofalu am y dreftadaeth adeiledig yn y dyfodol mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd cymdeithasol ac amgylcheddol.

Trosolwg

Ar y cyd â rhaglen MSc sydd wedi cael ei chynnal ers 2013, mae cyfres o brosiectau ymchwil a ariennir gan Arloesedd Ymchwil y DU (UKRI) a’r llywodraeth wedi mynd i'r afael yn benodol â chynnal treftadaeth gyhoeddus, rôl dogfennaeth ddigidol ar gyfer treftadaeth nad oes cytundeb yn ei chylch, dadansoddi cylch bywyd a Modelu Gwybodaeth am Adeiladau Hanesyddol (HBIM), y berthynas rhwng cynnal a chadw a chynaliadwyedd a'r heriau technegol yn sgîl uwchraddio adeiladau fframiau pren yn thermol.

Ymchwil a ariennir yn allanol

TeitlAsiantaeth/partneriaid cyllidoDyddiadGwerth
Harbourview. Gweler hefyd: Historic harbours of Ireland and Wales  (Prif Ymchwilydd Yr Athro Oriel Prizeman)                                  ESRC (Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol) ac IRC (Cyngor Ymchwil Iwerddon)2021- 22                    £9,878
Shelf-Life: Re-imagining the future of Carnegie Public Libraries. Gweler hefyd: Carnegie Libraries of Britain (Prif Ymchwilydd Yr Athro Oriel Prizeman)Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC)2016-21£203,351
Hygrothermal Monitoring of Timber-Frame Replacement Infill Panels
(Dr Chris Whitman Prif Ymchwilydd, Cyd-ymchwilydd Yr Athro Oriel Prizeman).
Historic England2019-22£50,525
Tamil Temple Towns: Conservation and Contestation
(Yr Athro Adam Hardy Prif Ymchwilydd, Cyd-ymchwilydd Yr Athro Oriel Prizeman).
Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC)2018-21£175,194
Correlating maintenance, energy efficiency and fuel poverty for traditional buildings in the UK
(Prif Ymchwilydd Yr Athro Oriel Prizeman, Cyd-ymchwilydd Dr Chris Whitman).
Cadw, Historic Scotland/ Historic England 2016£7,500
The historic city of Ajmer-Pushkar
(Prif Ymchwilydd AH, Cyd-ymchwilydd Yr Athro Oriel Prizeman).
Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC)2016£30,516

Hilary Wyatt: Towards the Development of a Sustainable Framework for the Coherent Conservation of Historic Small-Scale Tidal Harbours in the UK (Prif Oruchwylydd Yr Athro Oriel Prizeman).

Efrydiaeth PhD yr EPSRC2016-22

Ymgynghoriaeth a ariennir yn allanol

TeitlAsiantaeth/partneriaid cyllidoDyddiadGwerth
Ymgynghoriaeth Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy (Yr Athro Oriel Prizeman): Amgueddfa Lechi Cymru.Canolfan Dreftadaeth y Byd UNESCO2022£6,675
Gwasanaethau ymgynghori i Historic England mewn perthynas ag effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr mewn cysylltiad ag addasu a lliniaru yn dilyn newid yn yr hinsawdd (Dr Chris Whitman).Historic England2020-21£13,522
Laser Scan Elements of Caerphilly Castle.Taliesin Construction2014-15£5,384
Grantiau Cynghorwyr arbenigol ar gyfer Addoldai Cymru (Yr Athro Oriel Prizeman).Cronfa Dreftadaeth y Loteri2013-14£5,564

Arweinydd academaidd

Yr Athro Oriel Prizeman

Yr Athro Oriel Prizeman

Personal Chair

Email
prizemano@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5967

Aelodau’r grŵp

Dr Christopher Whitman

Dr Christopher Whitman

Senior Lecturer

Email
whitmancj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5893
Melina Guirnaldos Diaz

Melina Guirnaldos Diaz

Lecturer in Architecture and Urban Design/ Academic Staff

Email
guirnaldosm@caerdydd.ac.uk