Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn Brifysgol uchelgeisiol ac arloesol gyda gweledigaeth feiddgar a strategol, mewn prifddinas brydferth sy'n ffynnu.

Wedi ein gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd, rydym yn ymdrechu i gyflawni ein rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, i Gymru, ac i'r byd.

Ffeithiau a ffigurau am y Brifysgol gan gynnwys ein safle ar restrau o brifysgolion ac marciau ansawdd.

Rydyn ni'n rhoi ein cymunedau wrth wraidd popeth a wnawn.

Gwybodaeth am strwythur, rheolaeth a llywodraethiant y Brifysgol.

Our academics and researchers have won many honours and awards in recognition of their innovations and discoveries.

Dyfernir Cymrodoriaethau Er Anrhydedd gan Brifysgol Caerdydd i unigolion sydd wedi cyflawni arbenigrwydd rhyngwladol yn eu maes.

Gwybodaeth am ymweld â ni ar ddiwrnodau agored, sut i gyrraedd, hygyrchedd, cyfarwyddiadau a mapiau.

Rydym yn datblygu’r campws ar hyn o bryd yn rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol.

Right quote

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol hynod boblogaidd yn y DU... mae ganddi enw da am ymchwil o’r radd flaenaf ac mae’n rhoi profiad ardderchog i’w myfyrwyr.

University Guide 2018 The Telegraph