Ewch i’r prif gynnwys

Nodau Datblygu Cynaliadwy

Rydym wedi ein rhestru yn un o'r sefydliadau gorau yn y byd am ein hymrwymiad i Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Glasbrint cyffredin yw’r 17 o Nodau hyn, a fabwysiadwyd gan aelod-wladwriaethau yn 2015, i fynd i’r afael â heriau byd-eang allweddol gan gynnwys diraddio amgylcheddol a newid yn yr hinsawdd, anghydraddoldeb rhyw ac economaidd a thlodi ac afiechyd.

Mae Rhestr Effaith 2023 y THE yn gosod Caerdydd yn y 52ain safle o blith 1,591 o sefydliadau ledled y byd – cynnydd sylweddol ar ein safle yn 2022 pan roedd Caerdydd yn y band 101-200 o blith 1,410 o sefydliadau.

Eleni, rydyn ni wedi ein rhestru yn y 50 uchaf ar gyfer pedwar Nod:

  • 6ed am fywyd o dan y dŵr
  • 11eg am fywyd ar y tir
  • 24ain ym maes defnydd a chynhyrchu cyfrifol
  • 31ain am iechyd a lles da

Rydym yn y brif safle ymhlith sefydliadau addysg uwch yn y DU am iechyd a lles da a bywyd o dan y dŵr.

Gweler canlyniadau llawn Rhestr Effaith 2023 y THE.

Ein gwaith

Mae modd gweld ein hymrwymiad i'r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn ein gwaith ym mhob rhan o'r brifysgol. Dysgwch ragor am rywfaint o'n gwaith yn cefnogi'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

LT1

Gwreiddio cynaliadwyedd yn y cwricwlwm ffisiotherapi

Mae myfyrwyr ffisiotherapi yn eu blwyddyn olaf yn archwilio'r cysylltiad rhwng iechyd y blaned ac iechyd y cyhoedd.

UG courses

Mynd i'r afael â materion cynaliadwyedd drwy ddyluniad sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Exploring computing solutions to a range of sustainability issues.

Ymyriadau yn y carchar i droseddwyr Mwslimaidd

Dylunio a threialu tri chwrs cysylltiedig er mwyn helpu carcharorion i adeiladu bywydau llwyddiannus o'u dewisiadau ffydd yn y carchar.

Dyfodol cynaliadwy i safleoedd treftadaeth ddiwydiannol

Engaging with local communities to design a sustainable future for former industrial sites.

Darllenwch ein hadroddiad cryno i ddysgu rhagor am ein gwaith tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy:

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig Adroddiad Cryno 2022

Adroddiad am ein gwaith tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig yn 2022.

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig 2021

Adroddiad am ein gwaith tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig.

Ein tîm Cynaliadwyedd Amgylcheddol sy’n arwain y gwaith o gyflwyno tystiolaeth i ddangos sut rydyn ni’n bodloni pob un o'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Dyma nhw:

Dr Julie Gwilliam

Dr Julie Gwilliam

Dean of Postgraduate Studies College of Physical Sciences & Engineering

Email
gwilliamja@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5977

Dr Katrina Henderson

Environmental Safety Adviser