Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydwaith Ymchwil Amgylchedd a Phlastigau

 Morlo yn sownd mewn bag plastig yn y cefnfor
Morlo yn sownd mewn bag plastig

Deall a mynd i'r afael ag effeithiau llygredd plastig trwy ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Problem

Mae ein planed yn wynebu argyfwng llygredd plastig. Bob blwyddyn, rydym yn cynhyrchu dros 300 miliwn tunnell o blastig, ond mae 91% pryderus ohonynt byth yn cael eu hailgylchu. Nid yn unig y mae'r gwastraff hwn yn ymyrryd â'n moroedd a'n tirlenwiadau, ond hefyd â'n bwyd a'n dŵr. Gyda cynhyrchu plastig yn cynyddu, a'r peryglon y maent yn eu hachosi yn dwysáu, mae angen dull trawsnewidiol o ymdrin â phlastigau.

Ein Cenhadaeth

Mae rhwydwaith ymchwil 'Amgylchedd a Phlastigau' yn uno arbenigwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau academaidd o Brifysgol Caerdydd, gan gynnwys yr Ysgol Cemeg, yr Ysgol Beirianneg, Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd, Ysgol y Biowyddorau, yr Ysgol Seicoleg, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, a’r Ysgol Busnes. Ein gweledigaeth unedig yw cynhyrchu ymchwil drawsdisgyblaethol arloesol sy'n deall a mynd i'r afael â'r heriau cymhleth a godir gan phlastigau.

Ein Hamcanion

  • Cydgysylltiad Rhyngddisgyblaethol: Defnyddio arbenigedd cyfunol o wahanol ddisgyblaethau academaidd i gynhyrchu datrysiadau arloesol.
  • Ymgysylltu â Phartneriaid: Ehangu ein cyrhaeddiad i feithrin partneriaethau gyda chymunedau a rhanddeiliaid sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan lygredd plastig.
  • Datrysiadau Cynaliadwy: Drwy gydweithio'n agos gyda grwpiau sy'n cael eu heffeithio, ein nod yw dyfeisio datrysiadau sy'n effeithiol, teg, a pharhaol.

Ewch ar ein gwefan i ddysgu mwy am ein hymchwil arloesol, ein tîm ymroddedig, a'n mentrau parhaus. Rydym bob amser yn agored i gydweithio ac yn croesawu unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau. Gyda'n gilydd, gallwn baratoi ffordd am ddyfodol llachar a chynaliadwy.

Themau

Picture of plastic forks and wood forks

2783237

Creu plastigau amgen ac ymchwilio i brosesau diraddio

Gwaith trin dŵr

Iechyd Dŵr ac Ecosystemau

Gwahanol driniaethau dŵr ac ecosystemau dŵr croyw.

Casglu gwastraff plastig ar draeth

Effaith Gymdeithasol ac Arferion Cynaliadwy

Archwilio'r cysylltiad hanfodol rhwng cymdeithas a defnydd plastig

Staff Academaidd

Bwrdd

Dr Rhoda Ballinger

Dr Rhoda Ballinger

Senior Lecturer

Email
ballingerrc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6671
Yr Athro Isabelle Durance

Yr Athro Isabelle Durance

Darllenydd a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr

Email
durance@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7800 774491 / +44 (0)29 2087 4484
Dr Michael Harbottle

Dr Michael Harbottle

Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn

Email
harbottlem@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5759
Dr Nicole Koenig-Lewis

Dr Nicole Koenig-Lewis

Professor of Marketing

Email
koenig-lewisn@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (29) 2087 0967
Yr Athro Max Munday

Yr Athro Max Munday

Director of Welsh Economy Research Unit

Email
mundaymc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5089
Yr Athro Steve Ormerod

Yr Athro Steve Ormerod

Athro

Email
ormerod@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5871
Yr Athro Wouter Poortinga

Yr Athro Wouter Poortinga

Professor

Email
poortingaw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4755
Dr Ben Ward

Dr Ben Ward

Uwch-ddarlithydd mewn Cemeg Anorganig

Email
wardbd@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0302

Hyrwyddwyr Rhwydwaith

alt

Tom Allison

Research student

Email
allisont2@caerdydd.ac.uk
alt

Gemma Muller

Research student

Email
mullergf@caerdydd.ac.uk

Digwyddiadau

Digwyddiadau yn y gorffennol

Plastigion ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Trafodaeth Banel a Sgyrsiau Ymchwil

14th Mehefin 2023

Yn y gynhadledd rwydweithio hon, gwahoddwyd rhanddeiliaid ac ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd i drafod heriau a chyfleoedd yn ymwneud â phlastigau. Roedd y trafodaethau'n ymwneud â themâu llygredd amgycheddol, ymddygiad defnyddwyr, rheoli gwastraff, economi gwastraff, economi gylchol, a chynhyrchu.

I glywed am y sgyrsiau ymchwil a thrafodaethau panel, rydym yn eich gwahodd i wylio ein recordiad fideo cynhadledd.

Rhaglen Gynhadledd Plastigion ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol

Rhaglen Gynhadledd Plastigion ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol