Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Arloesi Sero Net

Darparu’r atebion ar gyfer dyfodol sero net.

molecule

Ynni glân

Datblygu datblygiadau technolegol ar gyfer adnoddau ynni carbon isel.

building

Gweithgynhyrchu cynaliadwy

Gwella prosesau diwydiannol i liniaru effeithiau amgylcheddol.

globe

Amgylchedd gwell

Trawsnewid i ddyfodol gwyrddach i ddiogelu amgylcheddau ac ecosystemau rhag gweithgareddau dynol.

Amdanom ni

Ein nod cyffredinol yw mynd i'r afael â'r heriau sero-net rydyn ni’n eu hwynebu.

Ymchwil

Rydym yn defnyddio dull rhyngddisgyblaethol i gwrdd â'r her sero-net.

Y newyddion diweddaraf