Ewch i’r prif gynnwys

Geoamgylcheddau Cynaliadwy

Mae ein grŵp yn cynnal ymchwil cymhwysol i'r rhyngweithio rhwng y geosffer a lles dynol ac amgylcheddol.

We conduct applied research into the interactions between the geosphere and human and environmental well-being. We particularly focus on the development of sustainable, low-carbon and eco-friendly geologically-based technologies.

Examples include:

  • geology and human occupational and environmental diseases - mineral dusts, volcanic ash, coal fly ash, toxic clays
  • finding new uses for old mining works - heat recovery, gas energy
  • the application of geophysical techniques to the mapping and characterisation of contaminated land at redundant industrial sites
  • developing new technologies to map and delineate old mine workings
  • sustainability for disused and closing landfills, utilising water and energy resources
  • mapping, assessing and optimising carbon sequestration in anthropogenic materials (cement, slag, ashes, red mud and lime).

Ymchwil

Funding

Yangang, X. (Lead PI; Welsh School of Architecture, Cardiff University) and Jones, T. (Co-PI) and other Co-Applicants Mobile Crowd Sensing Network: Engaging with Communities to Explore Multiple Benefits of Urban Green Infrastructure. Engage/Inspire, Cardiff University. 2016, £5,000

Schuhmacher, M. (Lead PI; Chemical Engineering Department, Center of Environmental Food and Toxicology Technology) and Jones, T. (Co-PI) and other Co-Applicants Assessing the Exposure and the Health Effects of Ambient Fine and Ultrafine Particles in Areas of Intensive Industrial Activity (UltraPAR). Ministerio de Economía y Competitividad. 2016, £150,000

Ho, K-F. (Lead PI), Jones, T. (Co-PI) and BéruBé, K. (Co-PI) Characterisation and bioreactivity of PM2.5 near landfill sites and their impact on public health in Hong Kong. HMRF, Hong Kong Government, China (2016). HK$856,928; £68,044

Soberon, F. S. (University of Tarragona, Spain), Schuhmacher, M. (Lead PI), BéruBé, K. (Co-PI and Supervisor) and Jones, T. (Co-Supervisor) Toxicity of Fugitive Dust Particles Produced by Cement Factories. Spanish Ministry of Economy and Competition: PhD Short Exchange Studentship. 2015/16, £5,000

Hu, Y. (Chinese University of Mining and Technology, Beijing, China), Shao, L. (Lead PI), BéruBé, K. (Host Supervisor) and Jones, T. (Co-Supervisor) Study on the Physicochemistry & Toxicology of Indoor PM in Xuanwei Lung Cancer Area. China Scholarship Council, Ministry of Education, PRC; PhD Long Exchange Studentship. 2015/16, £20,000

Cwrdd â'r tîm

Staff academaidd

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Staff cysylltiol

Cyhoeddiadau

Ysgolion

Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Rydym wedi ymrwymo i gyrraedd y safonau uchaf mewn ymchwil ac addysg. Rydym yn darparu amgylchedd cyfoethog ac amrywiol lle gall ein holl staff a myfyrwyr gyflawni eu potensial er budd cymdeithas.

Delweddau

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.