Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Gwydnwch a Newid Amgylcheddol

Rydym yn archwilio i achosion a chanlyniadau newidiadau yn system y Ddaear, yn y môr, yr atmosffer ac ar y tir, o’r gorffennol daearegol i'r presennol a’r dyfodol.

Icebergs in South Greenland.

Hinsoddau Oer

Mae gennym ddiddordeb yn sut mae bywyd yn bodoli mewn amgylcheddau eithafol a sut mae prosesau yn y lleoedd oeraf yn dylanwadu ar y modd y mae'r Ddaear gyfan yn gweithio.

Hydrological engineering in Switzerland

Prosesau Arwyneb y Ddaear

Mae ein grŵp ymchwil amlddisgyblaethol yn ceisio deall byd yn y dyfodol gyda hinsawdd gynhesach a defnydd gwahanol o dir.

Research ship collecting marine samples

Systemau Cefnforoedd a Hinsawdd

Mae Grŵp Ymchwil y Cefnforoedd a'r Hinsawdd yn gweithio ar amrywiaeth o brosesau a graddfeydd amser o fewn y system cefnforoedd-hinsawdd.