Ewch i’r prif gynnwys

Ailadeiladu Perthnasoedd trwy Iwerddon Newydd: Darlith Flynyddol CLlC 2023

30 Tachwedd 2023

Claire Hanna, Member of Parliament for South Belfast
Claire Hanna, Member of Parliament for South Belfast

Bydd dyfodol rhannu pŵer a datganoli yn cael ei drafod wrth i wleidydd blaenllaw o’r SDLP ymweld â Chaerdydd i draddodi Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru eleni.

Mae Claire Hanna yn un o leisiau mwyaf amlwg ac effeithiol ei phlaid, gan wasanaethu fel MLA yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon o 2015 tan 2019, ac ers hynny fel AS San Steffan dros Dde Belffast.

Wedi’i geni yn Connemara, Galway, mae Claire wedi byw llawer o’i bywyd yn Belffast ac mae ganddi gefndir cryf mewn datblygiad rhyngwladol. Bu’n Gynghorydd Dinas Belffast o 2011 ymlaen, gan nodi llwyddiannau polisi gwahanol ar hawliau gweithwyr a chyflog byw.

Ar hyn o bryd yn aelod o Bwyllgor Materion Gogledd Iwerddon y Tŷ’r Cyffredin a llefarydd yr SDLP ar Ewrop a Materion Rhyngwladol, cymerodd Claire ran eleni yn y trafodaethau amlbleidiol a gynullwyd gan Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon, lle anogodd adfer datganoli yn y gogledd.

Bydd y sgwrs yn hanfodol ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn deialog o fewn yr ynysoedd hyn, gan gynnwys y berthynas rhwng Cymru ac Iwerddon yn bennaf, a bydd hefyd yn canolbwyntio ar y rhagolygon ar gyfer dychwelyd y Weithrediaeth datganoledig yng Ngogledd Iwerddon.

Bydd y ddarlith, y gellir ei mynychu am ddim, yn cael ei dilyn gan drafodaeth gyda’r gynulleidfa.

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad a gynhelir yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd ddydd Llun Rhagfyr 4ydd.

Rhannu’r stori hon