Ewch i’r prif gynnwys

Gweledigaeth ar gyfer Uchelgais: Rhun ap Iorwerth i draddodi araith ar degwch ac adnewyddiad economaidd

8 Rhagfyr 2023

The Plaid Cymru Senedd Member, Rhun ap Iorwerth

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cychwyn 2024 gyda anerchiad bwysig gan Arweinydd newydd Plaid Cymru.

O dan y teitl ‘Gweledigaeth ar gyfer uchelgais: pam mae’n rhaid i degwch fod yn economaidd ac yn gymdeithasol’, bydd araith Rhun ap Iorwerth AS yn cyflwyno ei weledigaeth ar gyfer tegwch ac adnewyddiad economaidd.

Yn dilyn blwyddyn heriol i aelwydydd Cymru yn dilyn chwyddiant a’r argyfwng costau byw, dyma gynnig syniadau newydd ynglŷn â dyfodol economaidd Cymru.

Bydd croeso cynnes i bobl o bob lliw gwleidyddol gyda chyfle i holi cwestiynau ar ôl yr araith. Ymunwch â ni yn y Pierhead ar nos Fawrth 9 Ionawr. Cliciwch ar y ddolen i gofrestru a sicrhau eich lle.

Noddir gan Luke Fletcher AS

Rhannu’r stori hon