Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Gordon

Ar gyfer: israddedigion

Neuadd fechan mewn ardal breswyl sy’n gyfleus os ydych yn astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

Trosolwg

Neuadd breswyl gydag arlwyo rhannol yw Neuadd Gordon. Mae’n neuadd mewn ardal breswyl ac mae’n arbennig o gyfleus i’r rhai sy’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn rhoi pryd poeth i fyfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod gwyliau. Fel arfer, mae prydau’n cael eu gweini yn ystod 16:30 a 19:30 Dydd Llun i Ddydd Iau a 16:30 a 18:30 ar Ddydd Gwener ym mwyty Trevithick yn Adeiladau’r Frenhines.

Yn Neuadd Gordon, rydych ond yn 5 munud o daith gerdded i ganol y ddinas a 10 munud i ffwrdd o Undeb y Myfyrwyr felly mae popeth ergyd carreg o’r neuadd! Roedd pawb yn siarad â phawb arall ac roedd bwyta cinio gyda’n gilydd yn golygu ei fod yn hawdd iawn cyfarfod pobl newydd. Gwnes i rai o’m ffrindiau gorau yn Neuadd Gordon.
Emma Harris
Neuadd Gordon

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.5 milltir 2 milltir
Cerdded 10 munud 40 munud
Beicio 5 munud 20 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Wedi’i arlwyo’n rhannol (Darperir pryd min nos rhwng 16:30 a 19:30 ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 16:30 a 18:30 ar ddydd Gwener ym Mwyty Trevithick)
  Noder: ni ddarperir prydau bwyd yn ystod y gwyliau nac ar wyliau banc
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi (11 o ystafelloedd ar y llawr uchaf)
 • En-suite (80 ystafell ar dri llawr)
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Un ystafell â chyfleusterau ystafell ymolchi en-suite hygyrch a allai fod yn addas i rai myfyrwyr sy’n defnyddio cadair olwynion

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Arlwyo rhannol, rhannu ystafell ymolchi £5006.78(2 X £1668.93 ac 1 X £1668.92) 
Arlwyo rhannol, en-suite£5729.58(3 X £1909.86)

Joanne Hooper

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4864

Rhian Watkins

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4865

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 91
Arlwyaeth Arlwyo rhannol
Math Rhannu ystafell ymolchi
En-suite
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio No parking within a three mile radius

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Neuadd Gordon
Heol Gordon
Cathays
Caerdydd
CF24 3UW

+44 (0)29 2087 5709