Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Gordon

  • Pris: O £129 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5,169)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion
  • Myfyrwyr: 91
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Disabled Mynediad i gadair olwyn
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Arlwyo rhannol
Ensuite En-suite

Neuadd breswyl gydag arlwyo rhannol yw Neuadd Gordon. Mae’n neuadd mewn ardal breswyl ac mae’n arbennig o gyfleus i’r rhai sy’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn rhoi pryd poeth i fyfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod gwyliau. Fel arfer, gweinir y prydau rhwng 17:00 a 20:00 ym Mwyty Trevithick yn Adeiladau'r Frenhines.

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 11-27 o fyfyrwyr

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 11-27 o fyfyrwyr

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd Gordon, Caerdydd, CF24 3UW

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.5 milltir 2 milltir
Cerdded 10 munud 40 munud
Beicio 5 munud 20 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Arlwyo rhannol, rhannu ystafell ymolchi £5168.802 X £1722.93 and 1 X £1722.94
Arlwyo rhannol, en-suite £5916.402 X £1972.13 and 1 X £1972.14

Sylwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Yn Neuadd Gordon, rydych ond yn 5 munud o daith gerdded i ganol y ddinas a 10 munud i ffwrdd o Undeb y Myfyrwyr felly mae popeth ergyd carreg o’r neuadd! Roedd pawb yn siarad â phawb arall ac roedd bwyta cinio gyda’n gilydd yn golygu ei fod yn hawdd iawn cyfarfod pobl newydd. Gwnes i rai o’m ffrindiau gorau yn Neuadd Gordon.
Emma Harris

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.