Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Gordon

  • Pris: O £129 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5,143)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion
  • Myfyrwyr: 91
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Disabled Mynediad i gadair olwyn
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Arlwyo
Ensuite En-suite

Neuadd breswyl gydag arlwyo rhannol yw Neuadd Gordon. Mae’n neuadd mewn ardal breswyl ac mae’n arbennig o gyfleus i’r rhai sy’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn rhoi pryd poeth i fyfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod gwyliau. Fel arfer, mae prydau’n cael eu gweini yn ystod 16:30 a 19:30 Dydd Llun i Ddydd Iau a 16:30 a 18:30 ar Ddydd Gwener ym mwyty Trevithick yn Adeiladau’r Frenhines.

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 11-27 o fyfyrwyr

Parcio

No parking within a three mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 11-27 o fyfyrwyr

Parcio

No parking within a three mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd Gordon, Caerdydd, CF24 3UW

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.5 milltir 2 milltir
Cerdded 10 munud 40 munud
Beicio 5 munud 20 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2021/2022 ar gael o fis Mai 2021 ymlaen.

Mis Medi 2020 i fis Mehefin 2021 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Arlwyo rhannol, rhannu ystafell ymolchi £5143.60 2 X £1714.53 and 1 X £1714.54
Arlwyo rhannol, en-suite £5885.60 2 X £1961.87 and 1 X £1961.86

Sylwch: gall y cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau lleoliad gwaith pan fyddwch yn talu ffioedd preswylfeydd er na fyddwch yn aros yn eich ystafell.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Yn Neuadd Gordon, rydych ond yn 5 munud o daith gerdded i ganol y ddinas a 10 munud i ffwrdd o Undeb y Myfyrwyr felly mae popeth ergyd carreg o’r neuadd! Roedd pawb yn siarad â phawb arall ac roedd bwyta cinio gyda’n gilydd yn golygu ei fod yn hawdd iawn cyfarfod pobl newydd. Gwnes i rai o’m ffrindiau gorau yn Neuadd Gordon.
Emma Harris

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.