Neuadd Gordon

Ar gyfer: israddedigion

Neuadd fechan mewn ardal breswyl sy’n gyfleus os ydych yn astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

Trosolwg

Neuadd breswyl gydag arlwyo rhannol yw Neuadd Gordon. Mae’n neuadd mewn ardal breswyl ac mae’n arbennig o gyfleus i’r rhai sy’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg. Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn cynnig pryd poeth i’r myfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod y gwyliau. Gyda’i gilydd mae’r prydau’n cael eu gweini rhwng 5.00pm a 7.00pm ym Mwyty Trevithick yn Adeiladau’r Frenhines gerllaw.

Yn Neuadd Gordon, rydych ond yn 5 munud o daith gerdded i ganol y ddinas a 10 munud i ffwrdd o Undeb y Myfyrwyr felly mae popeth ergyd carreg o’r neuadd! Roedd pawb yn siarad â phawb arall ac roedd bwyta cinio gyda’n gilydd yn golygu ei fod yn hawdd iawn cyfarfod pobl newydd. Gwnes i rai o’m ffrindiau gorau yn Neuadd Gordon.
Emma Harris
Neuadd Gordon

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.5 milltir 2 milltir
Cerdded 10 munud 40 munud
Beicio 5 munud 20 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Arlwyo rhannol (pryd gyda’r nos ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener ym Mwyty Trevithick)
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi (11 o ystafelloedd ar y llawr uchaf)
 • En-suite (80 ystafell ar dri llawr)
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Un ystafell â chyfleusterau ystafell ymolchi en-suite hygyrch a allai fod yn addas i rai myfyrwyr sy’n defnyddio cadair olwynion

Sesiwn 2018/2019 (Bydd y prisiau ar gyfer 2019/2020 ar gael o fis Mai 2019 ymlaen)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Arlwyo rhannol, rhannu ystafell ymolchi £4728.95(2 X £1576.32 ac 1 X £1576.31) 
Arlwyo rhannol, en-suite£5411.87(2 X £1803.96 ac 1 X £1803.95)

Joanne Hooper

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4864

Rhian Watkins

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4865

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 91
Arlwyaeth Arlwyo rhannol
Math Rhannu ystafell ymolchi
En-suite
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio No parking within a three mile radius

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Golygfeydd 360°

Cysylltiadau

Neuadd Gordon
Heol Gordon
Cathays
Caerdydd
CF24 3UW

+44 (0)29 2087 5709