Ewch i’r prif gynnwys

Tai Myfyrwyr (Y Pentref)

 • Pris: O £119.21 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4768.40)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
 • Myfyrwyr: 218
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
icon-catering Hunanarlwyo

Mae gan y Brifysgol nifer o dai i fyfyrwyr yn ardal Cathays a’r Rhath. Mae’r rhain wedi’u lleoli yn gyfleus yn agos i gampws Parc Cathays, Undeb y Myfyrwyr a Chanol y Ddinas.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-11 o fyfyrwyr

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-11 o fyfyrwyr

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Tai Myfyrwyr (Y Pentref), Caerdydd, CF24

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.75 milltir 1.75 milltir
Cerdded 15 munud 35 munud
Beicio 7 munud 17 munud
Bws n/a Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Ystafell golchi dillad Neuadd Hodge

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2025 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi
£5196.80
2 X £1732.27 and 1 X £1732.26
Rhannu ystafell ymolchi - bach (dim ond ychydig o ystafelloedd ar gael)
£4768.40
2 X £1589.47 and 1 X  £1589.46

Mis Medi 2024 i fis Medi 2025 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi (Ôl-raddedigion yn unig)
£6663.04
2 X £2221.01 and 1 X £2221.02
Fflat â 1 ystafell wely
£10134.57
3 X £3378.19
Fflat â 2 ystafell wely
£11229.52
2 X £3743.17 and 1 X £3743.18

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.