Ewch i’r prif gynnwys

Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Y Pentref)

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Perffaith ar gyfer campws Parc Cathays a chanol y ddinas.

Trosolwg

Mae gan y Brifysgol nifer o dai i fyfyrwyr yn ardal Cathays a’r Rhath. Mae’r rhain wedi’u lleoli yn gyfleus yn agos i gampws Parc Cathays, Undeb y Myfyrwyr a Chanol y Ddinas.

Tai myfyrwyr (Pentref)

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.75 milltir 1.75 milltir
Cerdded 15 munud 35 munud
Beicio 7 munud 17 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Golchdy Neuadd Hodge
 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 4-11 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion/ôl-raddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)

Parau

 • 2 x fflat un ystafell wely sydd ag ystafell wely ddwbl, ystafell fyw, cegin ac ystafell ymolchi
 • Mae Wi-Fi ar gael ar gyfer partneriaid/partneriaid priod. Dim ond myfyrwyr cofrestredig all ddefnyddio'r pwynt rhwydwaith.

Teuluoedd

 • 4 x fflat dwy ystafell wely sydd ag ystafell wely ddwbl, un ystafell wely sydd â dau wely/gwelyau bync, ystafell fyw, cegin ac ystafell ymolchi
 • Mae Wi-Fi ar gael ar gyfer aelodau'r teulu. Dim ond myfyrwyr cofrestredig all ddefnyddio'r pwynt rhwydwaith.

Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

Math

Cyfanswm

Rhandaliadau

Nodiadau

Rhannu Ystafell Ymolchi
£4409.08
(2 X £1469.69 ac 1 X £1469.70)
 
Rhannu Ystafell Ymolchi Bach
£4047.68(2 X £1349.23 ac 1 X £1349.22) 

Cyfnod preswyl blwyddyn lawn (Mis Medi i fis Medi)

Math

Cyfanswm

Rhandaliadau

Nodiadau

Rhannu ystafell ymolchi
£5693.74
(2 X £1897.91 ac 1 X £1897.92)
Ôl-raddedigion yn unig
Fflat â 1 ystafell wely
£8504.71
(2 X £2834.90 ac 1 X £2834.91)
 
Fflat â 2 ystafell wely
£9441.70
(2 X £3147.23 ac 1 X £3147.24)

Swyddfa Preswylfeydd

Email:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4849

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 224
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Mannau parcio No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Tai Myfyrwyr (Y Pentref)
Cathays
Caerdydd
CF24

+44 (0)29 2087 5709