Ewch i’r prif gynnwys

Tai Myfyrwyr (Heol Colum/Plas Colum)

 • Pris: O £104 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,178)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
 • Myfyrwyr: 145
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
icon-catering Hunanarlwyo

Mae gan y Brifysgol nifer o dai i fyfyrwyr wedi ei lleoli ar hyd Column Road a Phlas Colum, wedi ei lleoli’n gyfleus i Ysgol Busnes Caerdydd, Adeilad y Dyniaethau, Ysgol y Gyfraith a Champws Parc Cathays.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 3-11 o fyfyrwyr

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Byw'n dawel (Ôl-raddedig)
 • Byw heb alcohol (Israddedig)
 • Byw heb alcohol (Ôl-raddedig)

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 3-11 o fyfyrwyr

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Byw'n dawel (Ôl-raddedig)
 • Byw heb alcohol (Israddedig)
 • Byw heb alcohol (Ôl-raddedig)

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Tai Myfyrwyr (Heol Colum/Plas Colum), Caerdydd, CF10

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.5 milltir 1.5 milltir
Cerdded 10 munud 30 munud
Beicio 5 munud 15 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Ystafell golchi dillad Neuadd Aberconwy

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £4552.803 X £1517.60
Rhanny ystafell ymolchi - bach (dim ond ychydig o ystafelloedd ar gael) £4177.602 X £1392.53 and 1 X £1392.54

Mis Medi 2021 i fis Medi 2022 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi (Ôl-raddedigion yn unig) £5837.343 X £1945.78

Sylwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Roedd y cyfleusterau yn ein tŷ myfyrwyr yn dda – ystafelloedd mawr, cegin â digon o offer a thŷ cyfforddus i fyw ynddo. Mae modd i chi fwynhau mwy o annibyniaeth a rhyddid ac mae’n daith cerdded fer o ganol y ddinas. Mae’n brofiad newydd sy’n galluogi myfyrwyr i gwrdd â phobl newydd a mwynhau lle gwych i fyw ynddo.
Hallam Nash

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.