Ewch i’r prif gynnwys

Tai Myfyrwyr (Heol Colum/Plas Colum)

  • Pris: O £119.21 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4768.40)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 146
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
icon-catering Hunanarlwyo

Mae gan y Brifysgol nifer o dai i fyfyrwyr wedi ei lleoli ar hyd Column Road a Phlas Colum, wedi ei lleoli’n gyfleus i Ysgol Busnes Caerdydd, Adeilad y Dyniaethau, Ysgol y Gyfraith a Champws Parc Cathays.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 3-11 o fyfyrwyr

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Tai Myfyrwyr (Heol Colum/Plas Colum), Caerdydd, CF10

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.5 milltir 1.5 milltir
Cerdded 10 munud 30 munud
Beicio 5 munud 15 munud
Bws n/a Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Ystafell golchi dillad Neuadd Aberconwy

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2025 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £5196.802 X £1732.27 and 1 X £1732.26
Rhanny ystafell ymolchi - bach (dim ond ychydig o ystafelloedd ar gael) £4768.402 X £1589.47 and 1 X  £1589.46

Mis Medi 2024 i fis Medi 2025 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi (Ôl-raddedigion yn unig) £6663.042 X £2221.01 and 1 X £2221.02

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Roedd y cyfleusterau yn ein tŷ myfyrwyr yn dda – ystafelloedd mawr, cegin â digon o offer a thŷ cyfforddus i fyw ynddo. Mae modd i chi fwynhau mwy o annibyniaeth a rhyddid ac mae’n daith cerdded fer o ganol y ddinas. Mae’n brofiad newydd sy’n galluogi myfyrwyr i gwrdd â phobl newydd a mwynhau lle gwych i fyw ynddo.
Hallam Nash

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.