Ewch i’r prif gynnwys

Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Heol Colum/Colum Place)

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Yn ddelfrydol ar gyfer campws Parc Cathays a chanol y ddinas.

Trosolwg

Mae gan y Brifysgol nifer o dai i fyfyrwyr wedi ei lleoli ar hyd Column Road a Phlas Colum, wedi ei lleoli’n gyfleus i Ysgol Busnes Caerdydd, Adeilad y Dyniaethau, Ysgol y Gyfraith a Champws Parc Cathays.

Roedd y cyfleusterau yn ein tŷ myfyrwyr yn dda – ystafelloedd mawr, cegin â digon o offer a thŷ cyfforddus i fyw ynddo. Mae modd i chi fwynhau mwy o annibyniaeth a rhyddid ac mae’n daith cerdded fer o ganol y ddinas. Mae’n brofiad newydd sy’n galluogi myfyrwyr i gwrdd â phobl newydd a mwynhau lle gwych i fyw ynddo.
Hallam Nash
Tai myfyrwyr (Heol Colum neu Plas Colum)

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.5 milltir 1.5 milltir
Cerdded 10 munud 30 munud
Beicio 5 munud 15 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Golchdy Neuadd Aberconwy
 • hunanarlwyo
 • ystafell ymolchi a rannir
 • cegin/ardaloedd bwyta a rannir
 • tai i 4-11  o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu â rhwydwaith a mynediad di-wifr
 • Opsiwn byw’n dawel i israddedigion ac ôl-raddedigion (tai/fflatiau a rannir gyda myfyrwyr arall sydd wedi nodi diddordeb mewn amgylchedd byw’n dawel

Sesiwn 2019/2020 (Bydd y prisiau ar gyfer 2020/2021 ar gael o fis Mai 2020 ymlaen)

Cyfnod Preswyl Safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu ystafell ymolchi£4409.08 (2 X £1469.69 a 1 X £1469.70) 
Rhanny ystafell ymolchi bach£4047.68(2 X £1349.23 a 1 X £1349.22) 

Cyfnod Preswyl Flwyddyn Lawn (Mis Medi i Fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu ystafell ymolchi£5693.74(2 X £1897.91 a 1 X £1897.92)Ôl-raddedigion yn unig.

Swyddfa Preswylfeydd

Email:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4849

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 145
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Mannau parcio No parking within a three mile radius

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Tai Myfyrwyr (Heol Colum/Plas Colum)
Heol Colum/Plas Colum
Caerdydd
CF10

+44 (0)29 2087 6476