Ewch i’r prif gynnwys

De Talybont

  • Pris: O £136 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5,260.11)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion
  • Myfyrwyr: 1,252
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae De Tal-y-bont yn rhan o gyfadeiladau Tal-y-bont, sef y mwyaf o neuaddau preswyl y Brifysgol. Mae'n darparu amrywiaeth o gyfleusterau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon ardderchog. Mae’r datblygiad pwrpasol hwn gerllaw parcdir estynedig a thaith gerdded fer oddi wrth adeiladau academaidd y brifysgol.

Gofodau byw

  • Fflatiau gyda chegin a rennir (4-8 o fyfyrwyr)

Parcio

Dim maes parcio o fewn 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl
  • Myfyrwyr LGBT+

Gofodau byw

  • Fflatiau gyda chegin a rennir (4-8 o fyfyrwyr)

Parcio

Dim maes parcio o fewn 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl
  • Myfyrwyr LGBT+

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

De Talybont, Caerdydd, CF14 3UU

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1 milltir 1.25 milltir
Cerdded 20 munud 25 munud
Beicio 10 munud 12 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Cardiff Bus 27
Cyfnewidfa Gabalfa, Newport Bus X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Tesco Express, Ffordd y Gogledd
Archfarchnad Ffordd Excelsior (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Ffordd y Gogledd
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddi Chwaraeon y Brifysgol
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd prisiau ar gyfer 2023/2024 ar gael o fis Mai 2023.

Medi 2022 i Mehefin 2023 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite £5434.803 X £1811.60
Ensuite Israddedig 'a Mwy' £5980.803 X £1993.60

Medi 2022 i Mehefin 2023 (39 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite£5260.113 X £1753.37

Noder: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Mae’r neuaddau’n fawr ac mae eu hamwynderau ar y safle felly mae’r bar cymdeithasol a chyfleusterau chwaraeon y Brifysgol ergyd carreg o’r neuaddau. Mae’n hawdd cerdded i’ch darlithoedd a gyda chymaint o bobl mae’n anodd peidio canfod rhywun o’ch cwrs yn Ne Talybont.
Sara Wilson

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.