Ewch i’r prif gynnwys

De Talybont

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Trosolwg

Mae De Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol. Mae cyfadeiladau Talybont yn darparu amrywiaeth o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r datblygiad pwrpasol wedi’i leoli yn agos i ardaloedd mawr o barcdiroedd ac yn daith gerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Mae’r neuaddau’n fawr ac mae eu hamwynderau ar y safle felly mae’r bar cymdeithasol a chyfleusterau chwaraeon y Brifysgol ergyd carreg o’r neuaddau. Mae’n hawdd cerdded i’ch darlithoedd a gyda chymaint o bobl mae’n anodd peidio canfod rhywun o’ch cwrs yn Ne Talybont.
Sara Wilson
De Talybont

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 1 milltir 1.25 milltir
Cerdded 20 munud 25 munud
Beicio 10 munud 12 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Bws Caerdydd 27
Gabalfa Interchange, Newport Bus X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddi Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunan-arlwyo
 • En-suite
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 4-8 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Lle cymdeithasol ac astudio cymunedol yng Nghanolfan Gymdeithasol Talybont
 • 2 ystafell â larwm sy’n fflachio, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw
 • Opsiwn LGBT+ a’u cyfeillion i israddedigion yn unig

Israddedig 'a Mwy'

Mae un o'r tai yn cynnig y cyfleusterau Israddedig 'a Mwy' canlynol:

 • ym mhob fflat mae llestri, cyllyll a ffyrc ac offer coginio
 • ym mhob fflat mae teledu lliw yn y gegin gyda'r drwydded deledu wedi'i thalu
 • ym mhob ystafell wely mae duvet a dwy set o ddillad gwely

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
En-suite£5109.64(2 X £1703.21 ac 1 X £1703.22) 
En-suite Israddedig 'a Mwy'£5623.94(2 X £1874.65 ac 1 x £1874.64) 

Cyfnod preswylio o flwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
En-suite£6598.42(2 X £2199.47 ac 1 X £2199.48)Ôl-raddedigion yn unig

Susan Parry

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0270

Sue Stevens

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0273

Paul McParlin

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0269

Catherine Reed

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 0267

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 1252
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math En-suite
Cyfnodau preswyl Safonol
Blwyddyn lawn
Mannau parcio 0

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

De Talybont
Tai 1-27
Trotman Dickinson Place
Caerdydd
CF14 3UU

+44 (0)29 2087 0272