Ewch i’r prif gynnwys

De Talybont

  • Pris: O £131 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5,081)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 1252
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae De Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol. Mae cyfadeiladau Talybont yn darparu amrywiaeth o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r datblygiad pwrpasol wedi’i leoli yn agos i ardaloedd mawr o barcdiroedd ac yn daith gerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-8 o fyfyrwyr

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl
  • Myfyrwyr LGBT+

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-8 o fyfyrwyr

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl
  • Myfyrwyr LGBT+

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

De Talybont, Caerdydd, CF14 3UU

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1 milltir 1.25 milltir
Cerdded 20 munud 25 munud
Beicio 10 munud 12 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Bws Caerdydd 27
Gabalfa Interchange, Newport Bus X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddi Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2021/2022 ar gael o fis Mai 2021 ymlaen.

Mis Medi 2020 i fis Mehefin 2021 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
En-suite£5250.003 X £1750.00
En-suite Israddedig 'a Mwy'£5768.002 X £1922.67 and 1 X £1922.66

Mis Medi 2020 i fis Mehefin 2021 (39 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite £5081.253 X £1693.75

Mis Medi 2020 i fis Medi 2021 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
En-suite (Ôl-raddedigion yn unig)£6731.253 X £2243.75

Sylwch: gall y cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau lleoliad gwaith pan fyddwch yn talu ffioedd preswylfeydd er na fyddwch yn aros yn eich ystafell.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Mae’r neuaddau’n fawr ac mae eu hamwynderau ar y safle felly mae’r bar cymdeithasol a chyfleusterau chwaraeon y Brifysgol ergyd carreg o’r neuaddau. Mae’n hawdd cerdded i’ch darlithoedd a gyda chymaint o bobl mae’n anodd peidio canfod rhywun o’ch cwrs yn Ne Talybont.
Sara Wilson

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.