Ewch i’r prif gynnwys

Bywyd mewn llety myfyrwyr

Mae ein neuaddau preswyl a'n tai yn cynnig cymuned gefnogol a chyfeillgar ac mae'r tîm Bywyd Preswyl yn cynnal digwyddiadau cyffrous i'ch helpu i deimlo'n gartrefol.

Gwyliwch ganllaw fideo myfyrwyr am fyw yng Nghaerdydd - y llety, y ddinas a bywyd yn un o Brifysgolion gorau'r DU.

Manteision byw mewn llety myfyrwyr

Yn ein neuaddau neu dai myfyrwyr, bydd gennych fynediad at ein rhwydwaith cefnogi myfyrwyr yn ogystal â chyfarfod pobl newydd wrth i chi ddechrau eich bywyd fel myfyriwr.

Llety sy'n diwallu eich anghenion

Mae gennym ystod o lety i ddiwallu dewisiadau a chyllidebau unigol, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr LGBT+, siaradwyr Cymraeg, teuluoedd a chyplau, a dewisiadau byw'n dawel.

Hygyrchedd

Mae ambell lety a gynigiwn wedi'i addasu’n benodol ar gyfer myfyrwyr gyda chyflwr meddygol/anabledd.

Os oes gennych gwestiynau ynghylch aros yn ein llety, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.

Swyddfa Llety