Ewch i’r prif gynnwys

Llys Senghennydd

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Neuadd breswyl fawr sy’n agos iawn i ganol y ddinas a champws Parc Cathays.

Trosolwg

Dyma neuadd breswyl fawr gydag opsiynau hunanarlwyo neu arlwyo’n rhannol. Mae'n agos i gampws Parc Cathays, Undeb y Myfyrwyr a Ganol y Ddinas ac hefyd yn gyfleus i fyfyrwyr sy’n astudio Mathemateg, Peirianneg, Ffiseg a Seryddiaeth neu Gyfrifiadureg.

Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn rhoi pryd poeth i fyfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod gwyliau. Fel arfer, mae prydau’n cael eu gweini yn ystod 16:30 a 19:30 Dydd Llun i Ddydd Iau a 16:30 a 18:30 ar Ddydd Gwener ym mwyty Trevithick yn Adeiladau’r Frenhines.

Roeddwn yn gwybod o’r cychwyn mai Llys Senghennydd oedd fy newis cyntaf fel llety myfyrwyr. Mae’n gyfleus iawn, yn agos i’r dref ac i fy narlithoedd. Yn sicr, roedd byw mewn fflat Cymraeg yn fantais fawr, mae’n braf byw a chymdeithasu gyda ffrindiau yn Gymraeg. Mae’r myfyrwyr Cymraeg yn cymdeithasu gyda’i gilydd yn aml ond ddim fel clic. Mae popeth sydd ei angen ar fyfyriwr yn Senghennydd. A digon o le yn yr ystafelloedd i wneud i chi deimlo’n gartrefol.
Rhian Milcoy
Llys Senghennydd

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.5 milltir 1.75 milltir
Cerdded 10 munud 35 munud
Beicio 5 munud 17 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunanarlwyo
 • Wedi’i arlwyo’n rhannol (Darperir pryd min nos rhwng 16:30-19:30 ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 16:30 - 18:30 ar ddydd Gwener ym Mwyty Trevithick)
  Noder: ni ddarperir prydau bwyd yn ystod y gwyliau nac ar wyliau banc
 • Ensuite (120 o ystafelloedd i fyfyrwyr ôl-raddedig yn unig)
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 5 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu i’r rhwydwaith a mynediad Wi-Fi
 • Siediau beic
 • Golchdy
 • Lleoedd parcio (20 lle)
 • Fflatiau i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Opsiwn byw’n dawel i ôl-raddedigion (fflatiau/tai a rannir gyda myfyrwyr eraill sydd wedi dangos diddordeb mewn amgylched byw’n dawel)
 • 1 ystafell gyda larwm sy’n fflachio a chlustog dirgrynu, yn addas i rai gyda nam ar y clyw

Ôl-raddedig ‘a mwy’

Mae dau o’r tai yn darparu'r cyfleusterau Ôl-raddedig ‘a mwy’ canlynol:

 • ym mhob fflat mae llestri, cyllyll a ffyrc ac offer coginio
 • ym mhob fflat mae teledu lliw yn y gegin gyda'r drwydded deledu wedi'i thalu
 • ym mhob ystafell astudio  mae duvet a dau set o ddillad gwely.

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod Preswyl Safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Hunanarlwyo, rhannu ystafell ymolchi£4409.08(2 X £1469.69 ac 1 X £1469.70)Israddedigion yn unig
Arlwyo'n rhannol, rhannu ystafell ymolchi£5368.18(2 X £1789.39 ac 1 x £1789.40)Israddedigion yn unig
Hunanarlwyo, ensuite£5109.64(2 X £1703.21 ac 1 X £1703.22)Ôl-raddedigion yn unig
Arlwyo'n rhannol, ensuite£6068.74(2 X £2022.91 ac 2022.92)Ôl-raddedigion yn unig
Lle parcio£163(2 X £54.33 ac £54.34) 

Cyfnod preswyl blwyddyn lawn (Mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Hunanarlwyo, ensuite Ôl-raddedig 'a mwy'£7262.57(2 X £2420.86 ac 1 x £2420.85)Ôl-raddedigion yn unig

Joanne Hooper

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4864

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 610
Arlwyaeth Arlwyo rhannol
Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
En-suite
(Mae ystafelloedd ymolchi ar gyfer israddedigion ac ystafelloedd en-suite i ôl-raddedigion.)
Cyfnodau preswyl Safonol
Blwyddyn lawn
Mannau parcio 20

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Llys Senghennydd
Salisbury Road
Cathays
Caerdydd
CF24 4DS

+44 (0)29 2087 5709