Ewch i’r prif gynnwys

Llys Senghennydd

 • Pris: O £114 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,553)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
 • Myfyrwyr: 610
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo, Arlwyo rhannol
Ensuite En-suite

Dyma neuadd breswyl fawr gydag opsiynau hunanarlwyo neu arlwyo’n rhannol. Mae'n agos i gampws Parc Cathays, Undeb y Myfyrwyr a Ganol y Ddinas ac hefyd yn gyfleus i fyfyrwyr sy’n astudio Mathemateg, Peirianneg, Ffiseg a Seryddiaeth neu Gyfrifiadureg.

Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn rhoi pryd poeth i fyfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod gwyliau. Fel arfer, gweinir y prydau rhwng 17:00 a 20:00 ym Mwyty Trevithick yn Adeiladau'r Frenhines.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 5 o fyfyrwyr

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Ôl-raddedig)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Byw heb alcohol (Israddedig)
 • Byw heb alcohol (Ôl-raddedig)

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 5 o fyfyrwyr

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Ôl-raddedig)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Byw heb alcohol (Israddedig)
 • Byw heb alcohol (Ôl-raddedig)

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Llys Senghennydd, Caerdydd, CF24 4DS

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.5 milltir 1.75 milltir
Cerdded 10 munud 35 munud
Beicio 5 munud 17 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 week)

MathCyfanswmRhandaliadau
Hunanarlwyo, rhannu ystafell ymolchi (Israddedigion yn unig) £4552.803 X £1517.60
Arlwyo'n rhannol, rhannu ystafell ymolchi (Israddedigion yn unig) £5544.003 X £1848.00
Hunanarlwyo, ensuite (Ôl-raddedigion yn unig) £5275.203 X £1758.40
Arlwyo'n rhannol, ensuite (Ôl-raddedigion yn unig) £6266.403 X £2088.80

Mis Medi 2021 i fis Medi 2022 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Hunanarlwyo, ensuite Ôl-raddedig 'a mwy' (Ôl-raddedigion yn unig) £7445.662 X £2481.89 and 1 X £2481.88

Sylwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Roeddwn yn gwybod o’r cychwyn mai Llys Senghennydd oedd fy newis cyntaf fel llety myfyrwyr. Mae’n gyfleus iawn, yn agos i’r dref ac i fy narlithoedd. Yn sicr, roedd byw mewn fflat Cymraeg yn fantais fawr, mae’n braf byw a chymdeithasu gyda ffrindiau yn Gymraeg. Mae’r myfyrwyr Cymraeg yn cymdeithasu gyda’i gilydd yn aml ond ddim fel clic. Mae popeth sydd ei angen ar fyfyriwr yn Senghennydd. A digon o le yn yr ystafelloedd i wneud i chi deimlo’n gartrefol.
Rhian Milcoy

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.