Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Senghennydd

 • Pris: O £168.84 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £6753.60)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion
 • Myfyrwyr: 103
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
icon-catering Arlwyo rhannol
Ensuite En-suite

Mae Neuadd Senghennydd yn breswylfa sy’n arlwyo’n rhannol ac wedi ei lleoli o fewn pellter i gampws Parc Cathays ac yn gyfleus i fyfyrwyr sy’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn rhoi pryd poeth i fyfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod gwyliau. Fel arfer, gweinir y prydau rhwng 15:00 a 19:30 ym Mwyty Trevithick yn Adeiladau'r Frenhines.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 3-11 o fyfyrwyr

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 3-11 o fyfyrwyr

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Neuadd Senghennydd, Caerdydd, CF24 4AG

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.5 milltir 1.75 milltir
Cerdded 10 munud 35 munud
Beicio 5 munud 17 munud
Bws n/a Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Ystafell golchi dillad Llys Senghennydd

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2025 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite arlwyo’n rhannol £6753.603 X £2251.20
Llety un ystafell hunan arlwyo £6904.803 X £2301.60

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Gwnes i fwynhau'r agweddau cymdeithasol o aros yn Neuadd Senghennydd. Mae’n le gwych i wneud ffrindiau oes ac yn ffordd o bontio rhwng byw gartref a byw ar ben eich hun. Roedd hi’n help bod pawb arall yn yr un sefyllfa, ac o ganlyniad mor gyfeillgar ac yn awyddus i wneud ffrindiau newydd.
Kate O’Connor

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.