Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Senghennydd

Ar gyfer: israddedigion

Neuadd breswyl fach sy’n arlwyo’n rhannol ac sy’n agos iawn i Ganol y Ddinas a champws Parc Cathays.

Trosolwg

Mae Neuadd Senghennydd yn breswylfa sy’n arlwyo’n rhannol ac wedi ei lleoli o fewn pellter i gampws Parc Cathays ac yn gyfleus i fyfyrwyr sy’n astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn rhoi pryd poeth i fyfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod gwyliau. Fel arfer, mae prydau’n cael eu gweini yn ystod 16:30 a 19:30 Dydd Llun i Ddydd Iau a 16:30 a 18:30 ar Ddydd Gwener ym mwyty Trevithick yn Adeiladau’r Frenhines.

Gwnes i fwynhau'r agweddau cymdeithasol o aros yn Neuadd Senghennydd. Mae’n le gwych i wneud ffrindiau oes ac yn ffordd o bontio rhwng byw gartref a byw ar ben eich hun. Roedd hi’n help bod pawb arall yn yr un sefyllfa, ac o ganlyniad mor gyfeillgar ac yn awyddus i wneud ffrindiau newydd.
Kate O’Connor
Neuadd Senghennydd

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.5 milltir 1.75 milltir
Cerdded 10 munud 35 munud
Beicio 5 munud 17 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Golchdy Llys Senghennydd
 • Wedi’i arlwyo’n rhannol (Darperir pryd min nos rhwng 16:30 a 19:30 ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 16:30 a 18:30 ar ddydd Gwener ym Mwyty Trevithick)
  Noder: ni ddarperir prydau bwyd yn ystod y gwyliau nac ar wyliau banc
 • Ensuite
 • Cegin/ardal fwyta a rannir
 • Fflatiau i 6-11 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu â rhwydwaith a mynediad di-wifr
 • Sied feiciau
 • Dewis byw’n dawel i israddedigion (fflatiau/tai a rannir gyda myfyrwyr arall sydd wedi nodi diddordeb mewn amgylchedd byw’n dawel)
 • 3 ystafell gyda larwm sy’n fflachio a chlustog ddirgrynol, yn addas ar gyfer rheiny gyda nam ar y clyw
Cyplau
 • 1x ystafell gyda gwely/lle eistedd/ardal cegin ac ystafell ymolchi (hunanarlwyo)
 • Mae Wi-Fi ar gael ar gyfer partneriaid/partneriaid priod. Dim ond myfyrwyr cofrestredig all ddefnyddio'r pwynt rhwydwaith.

Mae disgwyl i gyplau/teuluoedd i edrych am lety arall ar gyfer blynyddoedd ar ôl hynny, ni allwn ymestyn cyfnod preswyl tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod Preswyl Safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Ensuite arlwyo’n rhannol£5729.58(3 X £1909.86) 
Llety un ystafell hunan arlwyo £5860.24(2 X £1953.41 ac 1 X £1953.42)

Joanne Hooper

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4864

Rhian Watkins

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4865

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 103
Arlwyaeth Arlwyo rhannol
Math En-suite
Stiwdio
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio 0

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Neuadd Senghennydd
Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

+44 (0)29 2087 5709