Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Aberdâr

  • Pris: O £111 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,409)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 132
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Arlwyo, Hunanarlwyo

Cafodd Neuadd Aberdâr ei chodi ym 1893 ac mae llawer o nodweddion diddorol y cyfnod wedi’u cadw. Mae’n agos i gampws Parc Cathays ac yn cynnig llety arlwyo a llety hunan-arlwyo. Yn ystod y tymor, mae’r opsiwn arlwyo yn darparu brecwast a phryd gyda’r nos o ddydd Llun i ddydd Gwener a brecwast ar y penwythnos.

Sylwch: er mai neuadd i fenywod yn unig yw Neuadd Aberdâr, mae yna ganiatâd i wrywod ymweld ac aros dros nos. Mae gan Neuadd Aberdâr bersonél gwryw hefyd sy’n gweithio yn y Neuadd bob dydd.

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 9-28 o fyfyrwyr

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 9-28 o fyfyrwyr

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd Aberdâr, Caerdydd, CF10 3UP

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.2 milltir 1.25 milltir
Cerdded 3 munud 25 munud
Beicio 1 munud 12.5 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2020/2021 ar gael o fis Mai 2020 ymlaen.

Mis Medi 2019 i fis Mehefin 2020 (safonol)

MathCyfanswmRhandaliadau
Hunan-arlwyo, rhannu ystafell ymolchi £4409.08 2 X £1469.69
1 X £1469.70
Arlwyo, rhannu ystafell ymolchi £6035.38 2 X £2011.79
1 X £2011.80
Arlwyo, rhannu ystafell ymolchi (mawr) £6399.56 2 X £2133.19
1 X £2133.18

Sylwch: gall y cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau lleoliad gwaith pan fyddwch yn talu ffioedd preswylfeydd er na fyddwch yn aros yn eich ystafell.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Gwnes i fwynhau byw yn gymunedol gyda myfyrwyr eraill a’r amrywiaeth o bobl rydych yn byw gyda nhw. Mae’n hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd, ac mae’r ffaith fod Neuadd Aberdâr yn neuadd arlwyo yn hynod ddefnyddiol yn hyn o beth. Mae’r Neuadd mewn lleoliad gwych – dim ond 5 munud i ffwrdd o Undeb y Myfyrwyr a 10 munud o ganol y ddinas.
Vanessa Platt

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.