Neuadd Aberdâr

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Mae ein preswylfa i fenywod yn unig, wedi ei lleoli yn agos i gampws Parc Cathays.

Trosolwg

Cafodd Neuadd Aberdâr ei chodi ym 1893 ac mae llawer o nodweddion diddorol y cyfnod wedi’u cadw. Mae’n agos i gampws Parc Cathays ac yn cynnig llety arlwyo a llety hunan-arlwyo. Yn ystod y tymor, mae’r opsiwn arlwyo yn darparu brecwast a phryd gyda’r nos o ddydd Llun i ddydd Gwener a brecwast ar y penwythnos.

Sylwch: er mai neuadd i fenywod yn unig yw Neuadd Aberdâr, mae yna ganiatâd i wrywod ymweld ac aros dros nos. Mae gan Neuadd Aberdâr bersonél gwryw hefyd sy’n gweithio yn y Neuadd bob dydd.

Gwnes i fwynhau byw yn gymunedol gyda myfyrwyr eraill a’r amrywiaeth o bobl rydych yn byw gyda nhw. Mae’n hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd, ac mae’r ffaith fod Neuadd Aberdâr yn neuadd arlwyo yn hynod ddefnyddiol yn hyn o beth. Mae’r Neuadd mewn lleoliad gwych – dim ond 5 munud i ffwrdd o Undeb y Myfyrwyr a 10 munud o ganol y ddinas.
Vanessa Platt
Neuadd Aberdâr

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.2 milltir 1.25 milltir
Cerdded 3 munud 25 munud
Beicio 1 munud 12.5 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunan-arlwyo ac arlwyo
 • Arlwyo (mae’r prydau’n cael eu gweini fel hyn fel rheol):
  • Brecwast - 8am i 8.45am dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 10am dydd Sadwrn a dydd Sul
  • Pryd gyda’r nos - 5.45pm i 6.30pm dydd Llun i ddydd Gwener
  • Sylwch: does dim prydau ar gael yn y gwyliau nac ar wyliau banc
 • Rhannu ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cwt beiciau
 • Golchdy
 • Gerddi
 • Llyfrgell gerddoriaeth
 • Cymdeithas ystafell gyffredin
 • Un ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw

Sesiwn 2018/2019 (Bydd y prisiau ar gyfer 2019/2020 ar gael o fis Mai 2019 ymlaen)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Hunan-arlwyo, rhannu ystafell ymolchi£4165.27(2 X £1388.42 and 1 X £1388.43) 
Arlwyo, rhannu ystafell ymolchi£5701.84(2 X £1900.61 and 1 X £1900.62) 
Arlwyo, rhannu ystafell ymolchi (mawr)£6046.01(2 X 2015.34 and 1 X 2015.33)

Diana Jones

Bwrsar Domestig

Telephone:
+44 (0)29 2087 6481

Deborah Randall

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0047

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 132
Arlwyaeth Arlwyo
Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio 0

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Golygfeydd 360°

Cysylltiadau

Neuadd Aberdâr
Heol Corbett
Caerdydd
CF10 3UP

+44(0)29 2087 6476