Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Aberdâr

  • Pris: O £117 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,690)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 132
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Larwm flachio a clustog digrynu
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo, Arlwyo rhannol

Adeiladwyd Neuadd Aberdâr ym 1893 ac mae llawer o agweddau cyfnod diddorol i’w gweld o hyd. Mae'n gyfagos i gampws Parc Cathays ac mae'n cynnig llety ag arlwyaeth rannol neu hunan-arlwyaeth. Yn ystod y tymor, mae'r opsiwn am arlwyaeth rannol yn darparu pryd o nos Lun i nos Wener.

Sylwch: er mai neuadd i fenywod yn unig yw Neuadd Aberdâr, mae yna ganiatâd i wrywod ymweld ac aros dros nos. Mae gan Neuadd Aberdâr bersonél gwryw hefyd sy’n gweithio yn y Neuadd bob dydd.

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 9-28 o fyfyrwyr

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 9-28 o fyfyrwyr

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd Aberdâr, Caerdydd, CF10 3UP

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.2 milltir 1.5 milltir
Cerdded 3 munud 30 munud
Beicio 1 munud 12.5 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2023/2024 ar gael o fis Mai 2023 ymlaen.

Mis Medi 2022 i fis Mehefin 2023 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Hunan-arlwyo, rhannu ystafell ymolchi £4690.002 X £1563.33 and 1 X £1563.34
Arlwyo'n rhannol, rhannu ystafell ymolchi £5712.003 X £1904.00
Arlwyo'n rhannol, rhannu ystafell ymolchi (mawr) £6098.403 X £2032.80

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Gwnes i fwynhau byw yn gymunedol gyda myfyrwyr eraill a’r amrywiaeth o bobl rydych yn byw gyda nhw. Mae’n hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd, ac mae’r ffaith fod Neuadd Aberdâr yn neuadd arlwyo rhannol yn hynod ddefnyddiol yn hyn o beth. Mae’r Neuadd mewn lleoliad gwych – dim ond 5 munud i ffwrdd o Undeb y Myfyrwyr a 10 munud o ganol y ddinas.
Vanessa Platt

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.