Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Aberdâr

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Mae ein preswylfa i fenywod yn unig, wedi ei lleoli yn agos i gampws Parc Cathays.

Trosolwg

Cafodd Neuadd Aberdâr ei chodi ym 1893 ac mae llawer o nodweddion diddorol y cyfnod wedi’u cadw. Mae’n agos i gampws Parc Cathays ac yn cynnig llety arlwyo a llety hunan-arlwyo. Yn ystod y tymor, mae’r opsiwn arlwyo yn darparu brecwast a phryd gyda’r nos o ddydd Llun i ddydd Gwener a brecwast ar y penwythnos.

Sylwch: er mai neuadd i fenywod yn unig yw Neuadd Aberdâr, mae yna ganiatâd i wrywod ymweld ac aros dros nos. Mae gan Neuadd Aberdâr bersonél gwryw hefyd sy’n gweithio yn y Neuadd bob dydd.

Gwnes i fwynhau byw yn gymunedol gyda myfyrwyr eraill a’r amrywiaeth o bobl rydych yn byw gyda nhw. Mae’n hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd, ac mae’r ffaith fod Neuadd Aberdâr yn neuadd arlwyo yn hynod ddefnyddiol yn hyn o beth. Mae’r Neuadd mewn lleoliad gwych – dim ond 5 munud i ffwrdd o Undeb y Myfyrwyr a 10 munud o ganol y ddinas.
Vanessa Platt
Neuadd Aberdâr

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.2 milltir 1.25 milltir
Cerdded 3 munud 25 munud
Beicio 1 munud 12.5 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunan-arlwyo ac arlwyo
 • Arlwyo (mae’r prydau’n cael eu gweini fel hyn fel rheol):
  • Brecwast - 07:45-9:00 dydd Llun i ddydd Gwener, 09:00- 10:00 dydd Sadwrn a dydd Sul
  • Pryd gyda’r nos - 17:45pm-18:30pm dydd Llun i ddydd Gwener
  • Sylwch: does dim prydau ar gael yn y gwyliau nac ar wyliau banc. O bryd i’w gilydd, mae’n ofynnol i ni gael pryd cinio yn lle’r pryd nos.
 • Rhannu ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cwt beiciau
 • Golchdy
 • Gerddi
 • Llyfrgell gerddoriaeth
 • Cymdeithas ystafell gyffredin
 • Un ystafell â larwm sy’n fflachio a chlustog sy’n dirgrynu, yn addas i’r rhai sydd â nam ar y clyw

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Hunan-arlwyo, rhannu ystafell ymolchi£4409.08(2 X £1469.69 and 1 X £1469.70) 
Arlwyo, rhannu ystafell ymolchi£6035.38(2 X £2011.79 and 1 X £2011.80) 
Arlwyo, rhannu ystafell ymolchi (mawr)£6399.56(2 X £2133.19 and 1 X £2133.18)

Diana Jones

Bwrsar Domestig

Telephone:
+44 (0)29 2087 6481

Deborah Randall

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0047

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 132
Arlwyaeth Arlwyo
Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio 0

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Neuadd Aberdâr
Heol Corbett
Caerdydd
CF10 3UP

+44(0)29 2087 6476