Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Aberdâr

  • Pris: O £129.92 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5196.80)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 132
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo, Arlwyo rhannol

Adeiladwyd Neuadd Aberdâr ym 1893 ac mae llawer o agweddau cyfnod diddorol i’w gweld o hyd. Mae'n gyfagos i gampws Parc Cathays ac mae'n cynnig llety ag arlwyaeth rannol neu hunan-arlwyaeth. Yn ystod y tymor, mae'r opsiwn am arlwyaeth rannol yn darparu pryd o nos Lun i nos Wener.

Nodwch: er bod Neuadd Aberdâr yn neuadd breswyl i fenywod yn unig, caiff ymwelwyr sy’n ddynion ymweld ac aros dros nos. Mae gan Neuadd Aberdâr hefyd bersonél sy'n ddynion, sy'n gweithio yn y neuadd yn ddyddiol.

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 9-28 o fyfyrwyr

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

  • Lloriau â chegin a rennir ar gyfer 9-28 o fyfyrwyr

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Neuadd Aberdâr, Caerdydd, CF10 3UP

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.2 milltir 1.5 milltir
Cerdded 3 munud 30 munud
Beicio 1 munud 12.5 munud
Bws n/a Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2025 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Hunan-arlwyo, rhannu ystafell ymolchi £5196.802 X £1732.27 and 1 X £1732.26
Arlwyo'n rhannol, rhannu ystafell ymolchi £6328.002 X £2109.33 and 1 X £2109.34
Arlwyo'n rhannol, rhannu ystafell ymolchi (mawr) £6756.402 X £2252.13 and 1 X £2252.14

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Gwnes i fwynhau byw yn gymunedol gyda myfyrwyr eraill a’r amrywiaeth o bobl rydych yn byw gyda nhw. Mae’n hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd, ac mae’r ffaith fod Neuadd Aberdâr yn neuadd arlwyo rhannol yn hynod ddefnyddiol yn hyn o beth. Mae’r Neuadd mewn lleoliad gwych – dim ond 5 munud i ffwrdd o Undeb y Myfyrwyr a 10 munud o ganol y ddinas.
Vanessa Platt

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.