Ewch i’r prif gynnwys

Tŷ Clodien

  • Pris: O £130 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5,310)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd sy'n dechrau ym mis Mawrth, Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 191
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â’r neuadd breswyl breifat hon, sydd o dan berchnogaeth a rheolaeth Unite, sy’n golygu ein bod yn gallu cynnig y neuadd hon i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae Tŷ Clodien mewn lleoliad delfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio ar Gampws Mynydd Bychan ac mae o fewn pellter cerdded hefyd i Gampws Parc Cathays.

Mae Unite yn mynnu bod gan bob preswylwyr warantydd yn y DU. Os nad oes gan breswylwyr warantydd yn y DU, bydd raid iddynt dalu ffioedd preswyl cyn iddynt gyrraedd neu wrth gyrraedd Tŷ Clodien.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-6 o fyfyrwyr

  • Ystafell hunan-gynhwysol i un a’i chegin ei hun

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-6 o fyfyrwyr

  • Ystafell hunan-gynhwysol i un a’i chegin ei hun

Parcio

Dim maes parcio o fewn radiws o 3 milltir

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Tŷ Clodien, Caerdydd, CF14 3NS

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1.25 milltir 0.25 milltir
Cerdded 25 munud 5 munud
Beicio 12 munud 2 munud
Bws Heol Whitchurch, Bws Caerdydd 35
n/a

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Whitchurch
Archfarchnad Heol Crwys (Co-op)
Bwyd cyflym Heol Whitchurch
Bar Heol Allensbank
Cyfleusterau chwaraeon Campws Mynydd Bychan
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (41 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite£5519.42 
Stiwdio£7269.71 

Mis Medi 2021 i fis Medi 2022 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite (Ôl-raddedigion yn unig)£6904.08 
Stiwdio (Ôl-raddedigion yn unig)£9093.47 

Cwrs gofal iechyd estynedig (ansafonol)

MathCyfanswm
Ensuite/Stiwdio (Myfyrwyr Mynydd Bychan)Yn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol. Caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol

Sylwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Ffi ddifrod

Sylwch fod rhaid talu ernes i Unite cyn ichi gyrraedd rhag ofn i bethau gael eu difrodi. Cewch yr ernes yn ôl ar ddiwedd y cyfnod preswyl, llai unrhyw swm sy'n cael ei dynnu oherwydd difrod.

Gwarantwr yn y Deyrnas Unedig

Mae Unite yn mynnu bod gan bob preswylydd warantwr sy'n byw yn y Deyrnas Unedig. Os nad oes gan y preswylwyr warantwr yn y Deyrnas Unedig, yna rhaid talu ffioedd y neuadd yn llawn cyn cyrraedd Tŷ Clodien neu wrth ichi gyrraedd.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Roedd Tŷ Clodien yn le da i fyw gan ei fod yn agos i’r ysbyty lle roeddwn yn cael fy narlithoedd. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol hefyd gan ei fod yn agos i siopau lleol ac yn hawdd cyrraedd canol y ddinas. Roedd y tŷ yn gymdeithasol iawn ac roedd hi’n haws i wneud ffrindiau newydd oedd yn astudio cwrs tebyg i mi.
Steph Hemming

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.