Ewch i’r prif gynnwys

Tŷ Clodien

 • Pris: O £164.93 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £6927.06)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd sy'n dechrau ym mis Ionawr, Ôl-raddedigion
 • Myfyrwyr: 380
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â’r neuadd breswyl breifat hon, sydd o dan berchnogaeth a rheolaeth Unite, sy’n golygu ein bod yn gallu cynnig y neuadd hon i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae Tŷ Clodien mewn lleoliad delfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio ar Gampws Mynydd Bychan ac mae o fewn pellter cerdded hefyd i Gampws Parc Cathays.

Mae Unite yn mynnu bod gan bob preswylwyr warantydd. Os nad oes gan breswylwyr warantydd, bydd raid iddynt dalu rhent cyn iddynt gyrraedd neu wrth gyrraedd Tŷ Clodien.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-6 o fyfyrwyr

 • Ystafell hunan-gynhwysol i un a’i chegin ei hun

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-6 o fyfyrwyr

 • Ystafell hunan-gynhwysol i un a’i chegin ei hun

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Tŷ Clodien, Caerdydd, CF14 3NS

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1.25 milltir 0.25 milltir
Cerdded 25 munud 5 munud
Beicio 12 munud 2 munud
Bws Bws Caerdydd - cynllunio eich tait n/a

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Whitchurch
Archfarchnad Heol Whitchurch (Sainsbury's local)
Bwyd cyflym Heol Whitchurch
Bar Heol Allensbank
Cyfleusterau chwaraeon Campws Mynydd Bychan
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (42 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite£6927.06 

Mis Medi 2024 i fis Medi 2025 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite (Ôl-raddedigion yn unig)£8458.55 
Stiwdio (Ôl-raddedigion yn unig)£11194.13 

Cwrs gofal iechyd estynedig (ansafonol)

MathCyfanswm
Ensuite/Stiwdio (Myfyrwyr Mynydd Bychan)Yn amrywio, yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol. Bydd rhent yn cael ei gyfrifo yn ôl y gyfradd ddyddiol ar gyfer cyfnod y contract, sef 40-wythnos.

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Taliad ymlaen llaw

Mae taliad ymlaen llaw yn daladwy i Unite cyn cyrraedd. Bydd swm y taliad ymlaen llaw yn cael ei ddidynnu o gyfanswm y rhent.

Gwarantwr

Mae Unite yn mynnu bod gan bob preswylydd warantwr. Os nad oes gan y preswylwyr warantwr, yna rhaid talu rhent yn llawn cyn cyrraedd Tŷ Clodien neu wrth ichi gyrraedd.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Roedd Tŷ Clodien yn le da i fyw gan ei fod yn agos i’r ysbyty lle roeddwn yn cael fy narlithoedd. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol hefyd gan ei fod yn agos i siopau lleol ac yn hawdd cyrraedd canol y ddinas. Roedd y tŷ yn gymdeithasol iawn ac roedd hi’n haws i wneud ffrindiau newydd oedd yn astudio cwrs tebyg i mi.
Steph Hemming

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.