Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais am lety

Rydym yn gwarantu llety ar gyfer israddedigion sydd â chynnig cadarn, ac israddedigion sy'n cyrraedd ym mis Medi.

Gallwch wneud cais i aros yn llety'r Brifysgol ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio yma. Gallwch wneud hynny drwy system ar-lein Prifysgol Caerdydd (SIMS). Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a anfonwyd atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Byw yng Nghaerdydd

Llety i fyfyrwyr israddedig, Erasmus a chyfnewid

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i israddedigion.

Postgraduates in kitchen

Llety i ôl-raddedigion

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i ôl-raddedigion.

Undergraduate students walking outside halls

Llety i fyfyrwyr dros yr haf

Mae llety hunanarlwyo'r Brifysgol ar gael yn ystod yr haf.

Student bedroom

Cyfnodau preswyl

Bydd y dyddiadau preswyl ar gyfer eich Neuadd benodol yn cael eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais neu ddyrannu ystafell, cysylltwch â:

Swyddfa Preswylfeydd