Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais am lety

Rydym yn gwarantu llety i ddarpar fyfyrwyr israddedig sy’n astudio am y sesiwn academaidd lawn ac sydd wedi cael cynnig cadarn, ac i ôl-raddedigion sy’n cyrraedd ym mis Medi, cyn belled â bod ceisiadau’n cael eu cyflwyno mewn pryd.

Gallwch wneud cais i aros yn llety'r Brifysgol ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio yma. Gallwch wneud hyn drwy borth ymgeiswyr Prifysgol Caerdydd (SIMS). Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch. Cafodd y rhain eu hanfon atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Gall gymryd hyd at 48 awr o'r amser y gwnaethoch ddewis cadarn i astudio yma tan y byddwch yn gallu gwneud cais.

Llety i fyfyrwyr israddedig a myfyrwyr cyfnewid

Llety i fyfyrwyr israddedig a myfyrwyr cyfnewid

Sut a phryd y dylech wneud cais am ystafell yn ein llety i fyfyrwyr israddedig

Llety i ôl-raddedigion

Llety i ôl-raddedigion

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i ôl-raddedigion.

Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol

Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol.

Llety haf i fyfyrwyr (arhosiad byr)

Llety haf i fyfyrwyr (arhosiad byr)

Mae gan y Brifysgol lety hunanarlwyo sydd ar gael yn ystod yr haf.

Cyfnodau contract

Cyfnodau contract

Caiff dyddiadau contract eich neuadd breswyl benodol eu cadarnhau yn eich cynnig ystafell.

Sector preifat

Sector preifat

Gwybodaeth arno llety sydd ar gael yn y sector breifat.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais neu ddyrannu ystafell, cysylltwch â:

Swyddfa Preswylfeydd