Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais am lety

Rydym yn gwarantu llety ar gyfer israddedigion sydd â chynnig cadarn, ac israddedigion sy'n cyrraedd ym mis Medi.

Gallwch wneud cais i aros yn llety'r Brifysgol ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio yma. Gallwch wneud hynny drwy system ar-lein Prifysgol Caerdydd (SIMS). Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a anfonwyd atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Llety i fyfyrwyr israddedig, Erasmus a chyfnewid

Llety i fyfyrwyr israddedig, Erasmus a chyfnewid

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i israddedigion.

Llety i ôl-raddedigion

Llety i ôl-raddedigion

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i ôl-raddedigion.

Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol

Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol.

Llety i fyfyrwyr dros yr haf

Llety i fyfyrwyr dros yr haf

Mae llety hunanarlwyo'r Brifysgol ar gael yn ystod yr haf.

Cyfnodau preswyl

Cyfnodau preswyl

Bydd y dyddiadau preswyl ar gyfer eich Neuadd benodol yn cael eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Sector preifat

Sector preifat

Rydym yn cynhyrchu rhestrau sy'n nodi'r llety sydd ar gael yn y sector breifat.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais neu ddyrannu ystafell, cysylltwch â:

Swyddfa Preswylfeydd