Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais am lety

Rydym yn gwarantu llety ar gyfer israddedigion sydd â chynnig cadarn, ac israddedigion sy'n cyrraedd ym mis Medi ar yr amod bod terfynau amser penodol yn cael eu bodloni..

Gallwch wneud cais i aros yn llety'r Brifysgol ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio yma. Gallwch wneud hynny drwy system ymgeisydd Prifysgol Caerdydd (SIMS). Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a anfonwyd atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Gall gymryd hyd at 48 awr ar ôl i chi gadarnhau eich bod yn derbyn eich cynnig i astudio, nes byddwch yn gallu defnyddio’r system i wneud cais am lety.

Llety i fyfyrwyr israddedig a chyfnewid

Llety i fyfyrwyr israddedig a chyfnewid

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i israddedigion.

Llety i ôl-raddedigion

Llety i ôl-raddedigion

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i ôl-raddedigion.

Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol

Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol

Sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety Ganolfan Astudiaeth Ryngwladol.

Llety i fyfyrwyr dros yr haf

Llety i fyfyrwyr dros yr haf

Mae gan y Brifysgol lety hunanarlwyo sydd ar gael yn ystod yr haf.

Cyfnodau contract

Cyfnodau contract

Caiff dyddiadau preswyl eich neuadd breswyl benodol eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Sector preifat

Sector preifat

Rydym yn cynhyrchu rhestrau sy'n nodi'r llety sydd ar gael yn y sector breifat.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais neu ddyrannu ystafell, cysylltwch â:

Swyddfa Preswylfeydd