Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Colum

  • Pris: O £131 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5,250)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion
  • Myfyrwyr: 112
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae’r neuadd wedi’i lleoli gyferbyn i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fer o Adeilad y Dyniaethau, Ysgol y Gyfraith Caerdydd a champws Parc Cathays.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 8 o fyfyrwyr

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 8 o fyfyrwyr

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd Colum, Caerdydd, CF10 3EJ

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.5 milltir 1.25 milltir
Cerdded 10 munud 25 munud
Beicio 5 munud 12.5 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Ystafell golchi dillad Neuadd Aberconwy

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2021/2022 ar gael o fis Mai 2021 ymlaen.

Mis Medi 2020 i fis Mehefin 2021 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
En-suite £5250.003 X £1750.00

Sylwch: gall y cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau lleoliad gwaith pan fyddwch yn talu ffioedd preswylfeydd er na fyddwch yn aros yn eich ystafell.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Roedd Neuadd Colum yn wych, gan fy mod yn hoffi bod yng nghanol yr ardal myfyrwyr ac roedd yn golygu fy mod yn gallu cyfarfod llawer o bobl newydd. Mae’r cyfleusterau’n dda ac roedd gen i bopeth roeddwn ei angen. Mae’r neuadd mewn lleoliad perffaith, gyda siopau a thafarndai cyfagos ac mae’r ddinas yn daith cerdded 10 munud i ffwrdd. Roedd Neuadd Colum yn brofiad heb ei ail.
Vini Holden

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.