Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Colum

Ar gyfer: israddedigion

Mae’r neuadd gyferbyn i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fer o gampws Parc Cathays.

Trosolwg

Mae’r neuadd wedi’i lleoli gyferbyn i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fer o Adeilad y Dyniaethau, Ysgol y Gyfraith Caerdydd a champws Parc Cathays.

Roedd Neuadd Colum yn wych, gan fy mod yn hoffi bod yng nghanol yr ardal myfyrwyr ac roedd yn golygu fy mod yn gallu cyfarfod llawer o bobl newydd. Mae’r cyfleusterau’n dda ac roedd gen i bopeth roeddwn ei angen. Mae’r neuadd mewn lleoliad perffaith, gyda siopau a thafarndai cyfagos ac mae’r ddinas yn daith cerdded 10 munud i ffwrdd. Roedd Neuadd Colum yn brofiad heb ei ail.
Vini Holden
Neuadd Colum

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.5 milltir 1.25 milltir
Cerdded 10 munud 25 munud
Beicio 5 munud 12.5 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Golchdy Neuadd Aberconwy
 • Hunanarlwyo
 • Ensuite
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 8 myfyrwyr
 • Pwynt cysylltu i’r rhwydwaith a Wi-fi
 • Siediau beic
 • 3 ystafell gyda larwm sy’n fflachio a chlustog dirgrynu, yn addas ar gyfer rhai â nam ar y clyw

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod Preswyl Safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
En-suite£5109.64(2 X £1703.21 a 1 X £1703.22)

Deborah Randall

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0047

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 112
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math En-suite
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Neuadd Colum
Heol Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EJ

+44 (0)29 2087 6476