Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Colum

  • Pris: O £150.50 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £6020.00)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion
  • Myfyrwyr: 112
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae’r neuadd wedi’i lleoli gyferbyn i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fer o Adeilad y Dyniaethau, Ysgol y Gyfraith Caerdydd a champws Parc Cathays.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 8 o fyfyrwyr

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 8 o fyfyrwyr

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Neuadd Colum, Caerdydd, CF10 3EF

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.5 milltir 1.25 milltir
Cerdded 10 munud 25 munud
Beicio 5 munud 12.5 munud
Bws n/a Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Ystafell golchi dillad Neuadd Aberconwy

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2025 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
En-suite £6020.002 X £2006.67 and 1 X £2006.66

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Roedd Neuadd Colum yn wych, gan fy mod yn hoffi bod yng nghanol yr ardal myfyrwyr ac roedd yn golygu fy mod yn gallu cyfarfod llawer o bobl newydd. Mae’r cyfleusterau’n dda ac roedd gen i bopeth roeddwn ei angen. Mae’r neuadd mewn lleoliad perffaith, gyda siopau a thafarndai cyfagos ac mae’r ddinas yn daith cerdded 10 munud i ffwrdd. Roedd Neuadd Colum yn brofiad heb ei ail.
Vini Holden

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.