Ewch i’r prif gynnwys

Rhoi sylw i ieithoedd rhyngwladol mewn ysgolion cynradd yng Nghymru

O dan y cwricwlwm newydd yng Nghymru, rhaid i bob ysgol gynradd gyflwyno ieithoedd rhyngwladol o Flwyddyn 5.

Bydd hyn yn gam mawr i athrawon, nad oes ganddynt arbenigedd na hyder o bosibl wrth addysgu ieithoedd rhyngwladol.

Mae'r prosiect hwn yn cefnogi athrawon ledled Cymru drwy gynhyrchu pecyn cymorth ar-lein am ddim o adnoddau addysgu gan gynnwys modiwlau thematig a chanllaw addysgeg ar sut i'w cyflwyno yn unol â'r cwricwlwm newydd.

Bydd tîm y prosiect yn gweithio gyda chonsortia addysgol rhanbarthol ledled Cymru, ysgolion peilot a chanolfannau Llwybrau at Ieithoedd ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

Darllen mwy am y prosiect a'i effaith.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Arloesedd i Bawb neu unrhyw un o'r prosiectau rydym yn eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission