Ewch i’r prif gynnwys

Rhannwch eich barnau

Disgyblion o Ysgol Gynradd Llanishen Fach
Disgyblion o Ysgol Gynradd Llanishen Fach yng Nghaerdydd yn dysgu mwy am brosiectau gwenyn Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Julian Rees, Rheolwr Prosiect gyda Pollen8 Cymru.

Yn Brifysgol Caerdydd, rydym yn rhoi ein cymunedau wrth wraidd popeth a wnawn Rydym yn gweithio ochr yn ochr â phobl leol i fynd i'r afael â anghydraddoldebau cymdeithasol, ailgysylltu â natur, hybu'r economi a gwella iechyd, addysg a llesiant.

Dywedwch wrthym pa brosiectau cymunedol lleol sydd bwysig i chi

Oeddech chi'n gwybod am brosiectau cymunedol Prifysgol Caerdydd cyn heddiw? *
Pa fath o weithgareddau cymunedol y dylem ganolbwyntio arnynt? *