Ewch i’r prif gynnwys

Fideo: Rhagolwg ar Gyllideb Cymru 2021

22 Rhagfyr 2021

Money and graph

Cynhaliodd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad briffio ar-lein a lansiodd adroddiad ar Ragolwg Cyllideb Cymru 2021.

Wrth i gyllideb newydd i Gymru gael ei chyhoeddi, gan nodi cynnydd pendant yn adnoddau ariannol Llywodraeth Cymru, eglurodd ymchwilwyr ar Ddadansoddi Cyllid Cymru y goblygiadau i wasanaethau cyhoeddus. Mae'r adroddiad wedi bwydo'n uniongyrchol i ddarllediadau'r BBC ar ddiwrnod y gyllideb ei hun.

Mae sleidiau cyflwyno a fideo o'r digwyddiad briffio bellach wedi'u rhyddhau.

Rhannu’r stori hon