Ewch i’r prif gynnwys

Galwad am Gyfranogwyr: Ysgol Haf Etholiadau Datganoledig

28 Ebrill 2022

Mae’r timau y tu ôl i Astudiaethau Etholiadol Cymru a'r Alban yn cynnal yr Ysgol Haf Etholiadau Datganoledig gyntaf ar gyfer ymchwilwyr ac academyddion ledled y DG. Mae’r ysgol wedi’i thargedu at fyfyrwyr PhD y mae eu hymchwil yn canolbwyntio ar agweddau tiriogaethol ar wleidyddiaeth ac etholiad yn y DG a thu hwnt.

Bydd yr Ysgol Haf gyntaf yn cael ei chynnal ar-lein ar Zoom dros ddau ddiwrnod ar 26-27 Mai. Yn y boreau bydd cyfres o ddarlithoedd byr gan aelodau'r timau. Yn y prynhawniau, bydd cyfranogwyr yn cyflwyno eu gwaith eu hunain (gall hyn fod yn gynnig ymchwil, papur gwaith, traethawd ymchwil pennod ac ati) ac yn derbyn sylwadau ac adborth gan gyfranogwyr eraill a thimau’r Astudiaeth Etholiadau Datganoledig.

Bydd mentor hefyd yn cael ei neilltuo i gyfranogwyr i drafod ymchwil pellach unwaith y bydd yr ysgol wedi gorffen.

Bydd yr holl gyfranogwyr yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad personol pellach yn gynnar yn 2023 i gyflwyno ymchwil wedi'i ddiweddaru/newydd a chael mynediad at ddata newydd. Mae cymorthdaliadau llety a theithio ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.

Gwybodaeth

Cyflwynwch eich cynnig un dudalen erbyn 16 Mai 2022 i larnerJM@caerdydd.ac.uk. Dylai'r cais gynnwys eich enw, enw eich goruchwyliwr, y brifysgol yr ydych wedi cofrestru ynddi, pan ddechreuoch eich PhD, a chrynodeb byr o'r papur yr ydych am ei gyflwyno (gan gynnwys ei gyfraniad damcaniaethol a'i ddyluniad empirig).

Mae cyfranogiad wedi'i gyfyngu i 15 o fyfyrwyr. Os derbynnir mwy o geisiadau na'r lleoedd sydd ar gael, bydd myfyrwyr yn cael eu penderfynu erbyn 18 Mai fan bellaf.

Rhannu’r stori hon