Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid Meddygaeth a Llawdriniaeth Ddeintyddol llawn amser

Bydd cyllid ar gyfer y cyrsiau hyn yn dibynnu a ydych chi'n fyfyriwr gradd gyntaf, ail radd neu yn dechrau ar y cwrs ar ôl graddio.

Nid yw cymhwysedd ar gyfer cyllid y GIG ar gyfer y cyrsiau hyn o'r 5ed flwyddyn yn dibynnu ar yr ymrwymiad i weithio yng Nghymru.

Meddygaeth a Llawdriniaeth Ddeintyddol

Cyngor cyllido i fyfyrwyr sy'n astudio Meddygaeth (MBBCh) neu BDS Llawdriniaeth Ddeintyddol:

  • Nid yw blynyddoedd 1-4 yn cael eu cyllido drwy'r GIG. Ymgeisiwch am gyllid drwy fenthyciadau a grantiau.
  • Cyllid blwyddyn 5 ymlaen

Meddygaeth a Llawdriniaeth Ddeintyddol fel ail radd

Cyngor cyllido i fyfyrwyr sy'n astudio cwrs A100 Meddygaeth neu A204 BDS Llawdriniaeth Ddeintyddol:

Cynllun Mynediad i Raddedigion mewn Meddygaeth

Cyngor cyllido i fyfyrwyr sy'n astudio A101 y Cynllun Mynediad i Raddedigion: