Cyrsiau

Gallwch ddewis o dros 300 o raglenni gradd ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn cynnig hyblygrwydd er mwyn i chi deilwra eich gradd ar gyfer eich diddordebau a’ch uchelgeisiau gyrfaol.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Students outside the Glamorgan Building

Mathau o radd

Fel myfyriwr israddedig, mae amrywiaeth o opsiynau gradd ar gael i chi.

Student with book

Astudio rhan amser

Archwiliwch yr opsiynau rhan amser sydd ar gael.

Cyrsiau Rhagarweiniol neu Gyrsiau Sylfaen

Mae nifer o gyrsiau rhagarweiniol ar gael i fyfyrwyr heb gymwysterau Lefel A/AS addas i fynd i'r flwyddyn gyntaf o'r cynllun gradd.

Cyrsiau iechyd ar ôl cofrestru

Cyrsiau a gynigir i weithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig a hoffai barhau gyda'u haddysg.