Ewch i’r prif gynnwys

Ariannu israddedig rhan amser

Mae'n bosibl y gall myfyrwyr rhan amser ac sy'n dysgu o bell gael cefnogaeth ariannol i helpu gyda'u ffioedd dysgu a'u costau byw. 

Gallwch gael cefnogaeth o Gyllid Myfyrwyr Cymru os:

  • ydych chi'n byw yng Nghymru cyn i chi ddechrau'ch cwrs ac 
  • os nad ydych chi eisioes wedi defnyddio y cyllid oedd ar gael i chi i astudio cwrs arall 

Os oeddech yn byw yn Lloegr cyn dechrau'ch cwrs, bydd angen i chi wneud cais i Cyllid Myfyrwyr Lloegr 

Os hoffech mwy o gyngor a gwybodaeth am astudio rhan amser, cysylltwch â'r adran Cyngor ac Arian.

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr